Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30. Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

MEGHÍVÓ

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. március hó 13. napján /hétfő/ 10:00 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-­testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A képviselő-testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

1. Beszámoló a Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi működéséről
Előadó: Bartókné Györki Ildikó intézményvezető

2. Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi munkaterve
Előadó: Bartókné Györki Ildikó intézményvezető

3. A 2023. évben tervezett rendezvények, programok áttekintése
Előadó: Bartókné Györki Ildikó intézményvezető

4. Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár térítési díjszabásainak változása
Előadó: Bartókné Györki Ildikó intézményvezető

5. Tájékoztatás az átmeneti gazdálkodásról
Előadó: Majoros János polgármester

6. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
megállapítása

Előadó: Majoros János polgármester

7. Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének tárgyalása
Előadó: Majoros János polgármester

8. „Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására” kiírt pályázat benyújtása
Előadó: Majoros János polgármester

9.      „VP6-7.2.1.1-21 – Külterületi helyi közutak fejlesztése” tárgyú projekt
közbeszerzésének elindítása
Előadó: Majoros János polgármester

10. Beszámoló az egyházak, civil szervezetek részére a 2022. évben nyújtott támogatások
elszámolásáról

Előadó: dr. Szombati Csaba jegyző

11. Tájékoztató a 2022. évi adóbevételek alakulásáról
Előadó: dr. Szombati Csaba jegyző

12. Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása és a fenntartói hirdetmény
jóváhagyása

Előadó: dr. Szombati Csaba jegyző

13. A 121/2022.(XII.15.) határozat módosítása
Előadó: Majoros János polgármester

14. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet tárgyalása
Előadó: Majoros János polgármester

15. Indítványok, javaslatok
Zárt ülés

1. Ajánlattétel tulajdonrész megvásárlására
Előadó: Majoros János polgármester

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának tájékoztatása a Mezőkeresztes és
Mezőkövesd külterületén lévő volt katonai repülőtér tulajdoni hányadának
elidegenítéséről

Előadó: Majoros János polgármester Megjelenésére feltétlenül számítok.

Megszakítás