Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes, Dózsa György utca 30.

Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

MEGHÍVÓ

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. november hó 29. napján 1022 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának közművelődési feladatairól szóló
  9/2022.(VTI.4.) önkormányzati rendelet módosítása

  Előadó: Majoros János polgármester
 2. A ravatalozóról és urnahelyekről szóló 3/2011.(111.31.) önkormányzati rendelet
  módosítása

  Előadó: Majoros János polgármester
 3. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló
  2/2022.(11.25.) önkormányzati rendelet módosítása

  Előadó: Majoros János polgármester
 4. Beszámoló Mezőkeresztes település tűzvédelmi helyzetéről
  Előadó: Majoros János polgármester
 5. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi belső ellenőrzési terve
  Előadó: Majoros János polgármester
 6. Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkaterve
  Előadó: Majoros János polgármester
 7. Köztemetőre vonatkozó együttműködési megállapodás
  Előadó: Majoros János polgármester
 8. Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évben tartandó
  közmeghallgatásának előkészítése

  Előadó: Majoros János polgármester
 9. Tájékoztatás a versenytárgyalási felhívás eredményéről
  Előadó: Majoros János polgármester

Zárt ülés

 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos
  döntéshozatal
  Előadó: Majoros János polgármester dr. Szombati Csaba jegyző
 2. Burai Istvánné Mezőkeresztes, Kinizsi u. 32. sz. alatti lakos adás-vételi szerződés
  módosítási kérelme
  Előadó: Majoros János polgármester dr. Szombati Csaba jegyző

Megjelenésére feltétlenül számítok. Mezőkeresztes, 2022. november 22.

Megszakítás