Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30. tel: 49/530-400;
Fax: 49/530-046; e-mail; hivataI@mezokeresztes.hu

MEGHÍVÓ

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. október hó 27. napján /csütörtök/ 10:00 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

1. A szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Majoros János polgármester

2. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2021.(VII.14.) önkormányzati
rendelet módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

3. Pályázat kiírása a Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha vezetői
munkakörére

Előadó: Majoros János polgármester

4. Beszámoló Mezőkeresztes város környezetvédelmi helyzetéről

Előadó: dr. Szombati Csaba jegyző

5. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előadó: Majoros János polgármester

6. Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 2/1. szám alatti
helyiség bérbeadása

Előadó: Majoros János polgármester

7. 70. életévüket betöltött mezőkeresztesi lakosok támogatása

Előadó: Majoros János polgármester

8. Önkormányzati ingatlanra vonatkozó versenytárgyalás kiírására

Előadó: Majoros János polgármester

9. Mezőkeresztes Városi Sportegyesület kérelme

Előadó: Majoros János polgármester

10. Az önkormányzat tulajdonában levő szennyvíz víziközmű-vagyon tulajdonának
átadása

Előadó: Majoros János polgármester

11. Egyebek

Zárt ülés

1. Bajzát Julianna egyéni vállalkozó kérelme

Előadó: Majoros János polgármester

2. Hegedűsné Okos Edina és Hegedűs Zoltán bérlők kérelme

Előadó: Majoros János polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Mezőkeresztes, 2022.10.17.

Majoros János
polgármester

Szövegdoboz:

Mezőkeresztes, 2022. október 17.

Megszakítás