Meghívó.pdf

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.
Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu
________________________________________

M E G H I V Ó

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. június hó 25. napján /csütörtök/ 9:00 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

1. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(III.08.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Majoros János polgármester

2. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2019. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás megtárgyalása
Előadó: Majoros János polgármester

3. A 2019. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Majoros János polgármester

4. Mezőkeresztes város 2019. évi egészségügyi helyzetének értékelése
Előadó: dr. Falikejevics Marianna háziorvos, dr. Balázs Szabolcs háziorvos, dr. Pécsi Katalin gyermekorvos, dr. Jakab Erika fogorvos, Antal Erika Bernadett védőnő, Szendrei Éva védőnő, Kalivodáné Bordás Ildikó fizikoterápiás asszisztens

5. Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2019/2020-as nevelési évben végzett munkáról, valamint a következő nevelési év előkészítése
Előadó: Domján Attiláné intézményvezető

6. Mezőkeresztesi Egyesített Szociális Intézmény beszámolója az intézmény 2019. évi működéséről
Előadó: Bódizs-Antal Julianna intézményvezető

7. Tájékoztató a 2019. évi adóbevételek alakulásáról
Előadó: dr. Szombati Csaba jegyző

8. Beszámoló a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal 2019. évi szakmai tevékenységéről
Előadó: dr. Szombati Csaba jegyző

9. Egyházak, civil szervezetek 2020. második félévi támogatásának meghatározása
Előadó: Majoros János polgármester

10. A Zöld város pályázat szemléletformáló alprogramjának keretében megvalósuló Mezőkereszteshez köthető híres emberek sétányának kialakítása
Előadó: Majoros János polgármester

11. „Lakossági víz- és csatornaszolgáltatására” kiírt pályázat benyújtása
Előadó: Majoros János polgármester

12. „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtása
Előadó: Majoros János polgármester

13. Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése
Előadó: Majoros János polgármester

14. Tahy Olga Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
Előadó: Majoros János polgármester

15. Ártézi kút felújításának megtárgyalása
Előadó: Majoros János polgármester

16. Indítványok, javaslatok

Zárt ülés

1. Önkormányzati ingatlanok értékesítése
Előadó: Majoros János polgármester

2. Ingatlanvásárlás
Előadó: Majoros János polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Mezőkeresztes, 2020. június 18.

Majoros János
polgármester

Megszakítás