Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.

Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

 

M E G H I V Ó

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25. napján /csütörtök/ 0900 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

Zárt ülés keretében:

 1. A fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatására benyújtott pályázatok elbírálása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. A Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláspályázatának véleményezése

Előadó: Majoros János polgármester

 1. A Mezőkeresztes Ady E. u. 39. szám alatti ingatlan ½ tulajdoni hányadának megvásárlásáról tájékoztatás

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Tájékoztatás a Zöldváros pályázat szemléletformáló alprogramjának keretében megvalósuló Mezőkereszteshez köthető híres emberek sétányának kialakításáról

Előadó: Majoros János polgármester

Nyílt ülés keretében:

 1. Polgármesteri tájékoztatás a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, a képviselő-testület munkáját érintő várható feladatokról

Előadó: Majoros János polgármester

 Tájékoztatás a polgármester szabadságának felhasználásáról

Előadó: Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 1. Egyházak, civil szervezetek 2019. évi támogatásának meghatározása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Majoros János polgármester

 1. A Tahy Olga Városi Könyvtár könyvtárvezetői állásának betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

Előadó: Majoros János polgármester

 A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2015. (VII.09.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Arany J. u. 51 szám alatti ingatlan pályázati eljárásáról

Előadó: Majoros János polgármester,

 1. Településkép védelmi rendelettel kapcsolatos intézkedések megtétele

Előadó: Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 1. Tájékoztatás a „Nemzeti Ovi-Sport Program” tárgyú pályázatról

Előadó: Majoros János polgármester

 10.Indítványok, javaslatok tárgyalása

 

Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Mezőkeresztes, 2019. április 17.

 

Majoros János s.k.
polgármester

Megszakítás