Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.
Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

 

M E G H I V Ó

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március hó 23. napján /csütörtök/ 0900 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 

 1. Polgármesteri tájékoztatás a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, a képviselő-testület munkáját érintő várható feladatokról
  Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
  Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 

 1. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása
  Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző
 1. A fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatásáról szóló 15/2016. (XII.02.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző
 1. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezéséről, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjakról szóló 10/2015. (VII.09.) rendelet módosítása
  Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző
 1. A szükséges önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése
  Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző
 1. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról
  Előadó: Majoros János polgármester

     8.Tájékoztató a 2016. évi adóbevételek alakulásáról
Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

    9. Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Tóthné Sándor Edit, Palatics Attila, Fekete Zoltán bizottsági elnökök

 1. Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról és a fenntartói hirdetmény jóváhagyása
  Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző
 1. Az óvodai felvételi körzethatárok megállapítása
  Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző
 1. A Mezőkeresztesi Központi Konyha intézményvezetői álláspályázatára beérkezett pályázat elbírálása
  Előadó: Majoros János polgármester

   13. A Mezőkeresztesért Közalapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás megtárgyalása
Előadó: Majoros János polgármester

 1. Településképi Arculati Kézikönyv készítése, a főépítésszel történő szerződéskötésre vonatkozó előterjesztés megtárgyalása
  Előadó: Majoros János polgármester
 1. Mezőkeresztes Vis Maior pályázat benyújtása
  Előadó: Majoros János polgármester
 1. Indítványok, javaslatok tárgyalása


Zárt ülés:

     1. A fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatására benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: Majoros János polgármester

     2. Az önkormányzat vagyonával való gazdálkodás
Előadó: Majoros János polgármester

 1. Egyebek

 

Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Mezőkeresztes, 2017. március 16.

 

Majoros János s.k.
polgármester

 

http://file.mezokeresztes.hu/adatok/hirdetmenyek/meghivo20170323.pdf

Megszakítás