Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.

Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu


M E G H I V Ó


Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február hó. 13. napján /hétfő/ 1300 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 

1. Polgármester tájékoztatása a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, a képviselő-testület munkáját érintő várható feladatokról

Előadó: Majoros János polgármester


2.
Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előadó: Majoros János polgármester

 

3. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása

Előadó: Majoros János polgármester

 

4. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

5. Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozat-ellenőrzési eljárás eredményéről

Előadó: Tóthné Sándor Edit az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke

 

6. A 2017. évben tervezett önkormányzati rendezvények, programok áttekintése

Előadó: Majoros János polgármester

 

7. A 2017. évben tervezett IKSZT rendezvények, programok áttekintése

Előadó: Majoros János polgármester

 

8. Beszámoló az egyházak, civil szervezetek részére a 2016. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 

9. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 

 10. Iskolai felvételi körzethatárok meghatározásával kapcsolatos vélemény kialakítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

11. Az önkormányzat tulajdonában lévő Dózsa Gy. u. 2/1. szám alatti üzlethelyiség bérbeadására pályázati eljárás megindítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

12.Mezőkeresztes Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 13.Mezőkeresztes Város Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása

Előadó: Majoros János polgármester

 

14. Mezőkeresztes Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának elfogadása

Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 

15.NARTHEX-M Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal kötendő vállalkozási szerződés megtárgyalása

Előadó: Majoros János polgármester

 

16.„KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 – Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” kiírt pályázat benyújtásáról

Előadó: Majoros János polgármester

 

17.Indítványok, javaslatok tárgyalása

Molnár Gyula részvételi kérelme az Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen

 

Zárt ülés

1. Könyvtárvezetői pályázat elbírálása

2. Egyebek

 

Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Mezőkeresztes, 2017. február 06.

                                                        

                                                                                                                 Majoros János s.k.
polgármester

Megszakítás