Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.
Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu
________________________________________

M E G H I V Ó

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január hó. 26. napján /csütörtök/ 0900 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

1. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet módosítása
Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

2. Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve
Előadó: Majoros János polgármester

3. A Mezőkeresztesi Központi Konyha intézményvezetői állásának meghirdetése
Előadó: Majoros János polgármester

4. A polgármester 2017. évi szabadságolásának ütemterve
Előadó: Majoros János polgármester

5. A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadása
Előadó: Majoros János polgármester

6. A Harmatcsepp Óvoda nyári zárva tartásának meghatározása
Előadó: Majoros János polgármester

7. A Mezőkeresztesi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Majoros János polgármester

8. A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program nyertes pályázatának ingatlan megjelölése
Előadó: Majoros János polgármester

9. Az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának elfogadása
Előadó: Majoros János polgármester

10. Indítványok, javaslatok tárgyalása

Zárt ülés:

1. Fellebbezések elbírálása
Előadó: Majoros János polgármester

2. Az önkormányzat vagyonával való gazdálkodás
Előadó: Majoros János polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Mezőkeresztes, 2017. január 19.

Majoros János
polgármester

http://file.mezokeresztes.hu/esemenyek/Meghivo_2017.01.26..pdf

Megszakítás