Önkormányzatunkhoz 8 db „A” típusú pályázat érkezett elektronikusan, majd papír alapon.  A pályázatokat iktatás után formailag ellenőriztük, mindegyik megfelelt az előírásoknak.

 Az elbírálását a képviselő-testület végezte.

A döntés eredményét elektronikusan az EPER-BURSA rendszerben rögzítettük, a pályázók kiértesítése megtörtént.

BURSA „A” pályázat:

-beadott pályázatok: 8 db

-elfogadott pályázatok: 8db

-elutasított pályázatok: 0 db

-pályázónkénti támogatás havi összege:  5000 Ft/hó

-támogatás időtartama: 10 hónap

BURSA „B” pályázat:

-beadott pályázatok: 0 db

Mezőkeresztes, 2021. december 8.

dr. Szombati Csaba
jegyző

Megszakítás