Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.

Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

---

FELHÍVÁS

Értesítjük a lakosságot, hogy Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a közép és felsőfokú intézményben tanulók egyszeri támogatásban részesülnek.  A mezőkeresztesi lakóhellyel rendelkező közép-, vagy felsőfokú képzésben résztvevő tanulók szüleinek az iskoláztatási támogatás megállapításához kérelmet kell benyújtani.

Az iskoláztatási támogatást abban az esetben lehet megállapítani, amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 12-szeresét (nettó: 342. 000,- Ft).

A kérelmet a Polgármesteri Hivatal 4. számú szobájában lehet igényelni és benyújtani 2023. szeptember 11. – 2023.  október 31. között.

Mezőkeresztes, 2023. augusztus 31.

Majoros János s.k.

polgármester

Megszakítás