Tisztelt Lakosság!

 

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 14/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

alapján az önkormányzat „Mezőkeresztes Város Díszpolgára” címet,   „Mezőkeresztes Városért díjat”,  „Mezőkeresztes Közszolgálatáért díjat” adományozhat.

„Mezőkeresztes Város Díszpolgára”

Mezőkeresztes Város Önkormányzata a „Mezőkeresztes Város díszpolgára” kitüntető cím adományozásával fejezi ki nagyra becsülését azok iránt, akik gazdasági, tudományos, kulturális, sport és egyéb téren kifejtett tevékenységükkel a város lakossága, a város hírnevének öregbítése érdekében huzamosabb időn át példamutató eredményességgel munkálkodtak.

„Mezőkeresztes Városért díj”

Mezőkeresztes Város Önkormányzata a Mezőkeresztes Városért díj” adományozásával fejezi ki nagyra becsülését azok iránt, akik tudományos, oktatási, művészeti, sport és egyéb kulturális területen kifejtett tevékenységükkel a város lakossága, a város hírnevének öregbítése érdekében eredményes munkát végeztek. Munkájukkal, alkotásaikkal elősegítették a település fejlődését, szellemi gyarapodását.

„Mezőkeresztes Közszolgálatáért díj”

Mezőkeresztes Város Önkormányzata a „Mezőkeresztes Közszolgálatáért díj” adományozásával nagyra becsülését fejezi ki azon köztisztviselői, közalkalmazotti, ügykezelői és fizikai alkalmazotti munkakörben dolgozók számára, akik munkájukat hosszú idő óta, kiemelkedő színvonalon végzik vagy végezték.

Mezőkeresztes Város lakosai közvetlenül is tehetnek írásos javaslatot a helyi kitüntető címek és díjak adományozására. A lakossági javaslatok leadásának határideje 2017. szeptember 01. napja. A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt személy életútjának bemutatását és érdemei ismertetését.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy ha a kitüntető címekre ajánlani szeretnének, azt írásban a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal 1. szobájában tehetik meg.

dr. Szombati Csaba

jegyző

Mellékelt nyomtatványt itt töltheti le:

 

Megszakítás