Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.

Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

 

M E G H I V Ó

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. szeptember hó. 13. napján /csütörtök/ 0830 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 

Zárt ülés:

 1. A fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatására benyújtott pályázat elbírálása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. A helyi kitüntetések és elismerő címek adományozására beérkezett javaslat megtárgyalása

Nyílt ülés:

 1. Polgármesteri tájékoztatás a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, a képviselő-testület munkáját érintő várható feladatokról

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Tájékoztatás a polgármester szabadságának felhasználásáról

Előadó: Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 1. A Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda és Bölcsőde beszámolója, az előző tanév értékelése, esetleges mutatószám változásról tájékoztató

Előadó: Domján Attiláné óvodavezető

 1. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 14/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzat költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzat költségvetésének féléves beszámolója

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola ebédlőjének átvétele

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Rendkívüli működési támogatás igényléséről döntés

Előadó: Majoros János polgármester

 A Tahy Olga Városi Könyvtár könyvtárvezetői álláspályázatának kiírása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének elfogadása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

Előadó. Majoros János polgármester

 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Tájékoztatás Mezőkeresztes szennyvízhálózatának gördülő fejlesztési tervéről

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Tájékoztatás Mezőkeresztes ivóvízhálózatának gördülő fejlesztési tervéről

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Tóthné dr. Deme Éva Sződliget Rózsa u. 24. szám alatti lakos ingatlaneladás iránti kérelmének megtárgyalása
 1. Egyebek

 

Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Mezőkeresztes, 2018. szeptember 06.

 

Majoros János
polgármester

Megszakítás