Lakossági Tájékoztató Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023 összesített eredményéről

Önkormányzatunkhoz 14 db pályázat érkezett elektronikusan, majd papír alapon 12 db.  A pályázatokat iktatás után formailag ellenőriztük, mindegyik megfelelt az előírásoknak.

 Az elbírálását a képviselő-testület végezte.

A döntés eredményét elektronikusan az EPER-BURSA rendszerben rögzítettük, a pályázók kiértesítése megtörtént.

BURSA „A” pályázat:

-elfogadott pályázatok: 12db

-elutasított pályázatok: 0 db

-érvénytelen pályázatok: 2 db

-pályázónkénti támogatás havi összege:  5000 Ft/hó

-támogatás időtartama: 10 hónap

BURSA „B” pályázat:

-beadott pályázatok: 0 db

Mezőkeresztes, 2022. december 5.

dr. Szombati Csaba
jegyző

Tájékoztatás igazgatási szünetről: 2022.12.23 – 2023.01.06

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2022.12.23 – 2023.01.06 napjáig
igazgatási szünet miatt a

Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatalban
nem lesz ügyfélfogadás, az épület zárva lesz
( még a hátsó ajtó is).

Ezen időszak alatt csak és kizárólag a
halotti anyakönyvi ügyintézéssel kapcsolatos
feladatokat látjuk el.

Ügyintéző: Hudák Szimonetta
tel.: +36 30 749 1515

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2022.11.29.

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes, Dózsa György utca 30.

Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

MEGHÍVÓ

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. november hó 29. napján 1022 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának közművelődési feladatairól szóló
  9/2022.(VTI.4.) önkormányzati rendelet módosítása

  Előadó: Majoros János polgármester
 2. A ravatalozóról és urnahelyekről szóló 3/2011.(111.31.) önkormányzati rendelet
  módosítása

  Előadó: Majoros János polgármester
 3. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló
  2/2022.(11.25.) önkormányzati rendelet módosítása

  Előadó: Majoros János polgármester
 4. Beszámoló Mezőkeresztes település tűzvédelmi helyzetéről
  Előadó: Majoros János polgármester
 5. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi belső ellenőrzési terve
  Előadó: Majoros János polgármester
 6. Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkaterve
  Előadó: Majoros János polgármester
 7. Köztemetőre vonatkozó együttműködési megállapodás
  Előadó: Majoros János polgármester
 8. Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évben tartandó
  közmeghallgatásának előkészítése

  Előadó: Majoros János polgármester
 9. Tájékoztatás a versenytárgyalási felhívás eredményéről
  Előadó: Majoros János polgármester

Zárt ülés

 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos
  döntéshozatal
  Előadó: Majoros János polgármester dr. Szombati Csaba jegyző
 2. Burai Istvánné Mezőkeresztes, Kinizsi u. 32. sz. alatti lakos adás-vételi szerződés
  módosítási kérelme
  Előadó: Majoros János polgármester dr. Szombati Csaba jegyző

Megjelenésére feltétlenül számítok. Mezőkeresztes, 2022. november 22.

Gyermekvédelmi támogatás kifizetése

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyermekvédelmi támogatás kifizetésére Mezőkeresztesen az alábbi ütemezés szerint kerül sor:

2022.11.22. (kedd) 8:00-12:00, 13:00-16:00

2022.11.23 (szerda) NINCS ügyfélfogadás, nincs osztás

2022.11.24 (csütörtök) 8:00-12:00, 13:00-15:30

Kérem a fentiek tudomásulvételét

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről

Hírdetmény.pdf

Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a – jelen levél végén található linkről letölthető – Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Az NFK a 2020. évben megkezdett földértékesítési program mintegy folytatásaként, 2022. őszén összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdet meg eladásra, melynek első lépéseként az I. ütemben értékesíteni kívánt ingatlanok listája 2022. szeptember 7. napján, a II. és a III. ütemben értékesítésre szánt ingatlanok listái 2022. szeptember 30. napján kerültek közzétételre az NFK honlapján.

A jelen hirdetményben Szervezetünk további területeket kínál eladásra nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. Az agrártárca számára továbbra is fontos célkitűzés az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar birtokpolitika több mint harminc éves adósságát kívánja orvosolni. Az előző földértékesítési programokhoz hasonlóan az eladásra kerülő földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálják, mivel a kis területű, jellemzően magántulajdonú területek közé ékelődő ingatlanok értékesítése is cél.

A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik. Egy hektáros mérethatárig a földművesnek nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, és ilyen esetben az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és tíz hektár közötti méretű földre, illetve tulajdoni hányadra pedig minden földműves ajánlatot tehet az NFK honlapjáról (https://nfk.gov.hu/) is elérhető Elektronikus Pályázati Rendszert (EPR, amely a következő elektronikus felületen érhető el: https://epr.nfk.gov.hu/) használva, az ügyfélkapus azonosítást követően.

A koronavírus-járvány és az orosz ukrán háború rávilágított arra, hogy az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, aminek egyik alapja a termőföld. Az agráriumot érő kihívások ellenére magyar gazdák elkötelezett munkájának és szorgalmának köszönhetően minden nap friss és egészséges élelmiszer kerül a magyar családok asztalaira. Az agrártárca éppen ezért minden lehetséges eszközzel támogatja a termelők tevékenységét, aminek egyik alapvető eszköze a gazdálkodók igényeit figyelembe vevő birtokpolitikai intézkedések kialakítása.

A jelen eljárásban értékesítésre kerülő földek listája az NFK honlapján, valamint az EPR oldalon elérhető 2022. november 7-től.

Megszakítás