Mezőkeresztes Város Önkormányzatának jegyzőjétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.
Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

A parlagfű Magyarországon a legnagyobb területen előforduló és legelterjedtebb gyomnövény, melynek egészségügyi és gazdasági károsító hatása rendkívül jelentős. Ezért kérjük a lakosságot, hogy mindannyiunk egészségének védelme érdekében akadályozzuk meg a parlagfű terjedését.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4). bek. értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. (Felhívjuk ennek kapcsán lakosaink figyelmét, hogy a föld használója nem minden esetben azonos az ingatlan tulajdonosával, ezért a kötelezettség adott esetben elsődlegesen nem a tulajdonost, hanem pl. a bérlőt, a haszonbérlőt, a haszonélvezőt, vagy egyéb más használót terhelhetik.)

A hatályos jogszabályok szerint: belterületen a jegyző, a település külterületén a Borsod – Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc – biztonsági, Növény – és Talajvédelmi főosztálya köteles hatósági eljárást kezdeni azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a védekezési kötelezettségüket teljesíteni. A jogszabálysérelem megállapításának a parlagfű virágbimbó kialakulása egyébként nem feltétele, vagyis mulasztást az követ el, aki nem tesz olyan beavatkozást, amivel megakadályozná a parlagfű virágzását.

Ha megállapítást nyer a védekezési kötelezettség elmulasztása – s amennyiben ez indokolt – “közérdekű védekezést” kell elrendelni, amely azt jelenti, hogy a hatóság és az önkormányzat által megbízott vállalkozó az ingatlantulajdonos hozzájárulása és előzetes értesítése nélkül is jogosult az érintett területre bemenni, és ott a szükséges parlagfű mentesítési munkálatokat elvégezni. A munkálatok, valamint az egész eljárás költségei az ingatlan használóját terhelik.

A védekezési kötelezettség elmulasztása esetén növényvédelmi bírság kiszabásának van helye, amelynek nem feltétele az ingatlan használóját parlagfű mentesítésre kötelező külön határozat meghozatala. Az ismételten is kiszabható bírság összege jelentős: 15.000 forinttól 5 millió forintig terjedhet. A növényvédelmi bírság vonatkozásában a jegyző nem mérlegelhet, és nem gyakorolhat méltányosságot senkivel szemben sem, mert amennyiben annak feltételei fennállnak, köteles a megfelelő bírságot kiszabni. A”közérdekű védekezés” és a növényvédelmi bírság összegét, – amennyiben nem fizeti meg a bírságolt – a Nemzeti Adó és Vámhivatal hajtja be.

Mivel az előírások szigorúak, és a védekezési kötelezettség megszegése esetén a rendkívül súlyos jogkövetkezményeket külön értesítés nélkül alkalmazni kell, ezért nyomatékkal kérjük településünk ingatlantulajdonosait, ill. használóit, hogy különösen nagy figyelmet fordítsanak a parlagfű mentesítésre vonatkozó kötelezettségük teljesítésére.

Mezőkeresztes, 2015. május 27.

Tóth Ábel sk.
jegyző

There are no comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Megszakítás