Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.

Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

 

FELHÍVÁS

 

Értesítjük a lakosságot, hogy Mezőkeresztes Város Önkormányzata a benyújtott pályázat alapján 260 üzemi m3 szociális tűzifa támogatásban részesült. A tűzifa támogatásban részesülhet az-az igénylő, akinek az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 90.000,-Ft-ot.  A Belügyminisztérium mint támogató elvárása, hogy a fenti feltételnek megfelelő igénylők közül előnyben kell részesíteni:

 

  1. Aktív korúak ellátásában részesülők

 

  1. Időskorúak járadékára jogosultak

 

  1. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelők

 

  1. Kisnyugdíjasok ( 90.000,-Ft-ig )

 

Egy család 1 üzemi m3 szociális tűzifát kap a rendelkezésünkre álló készlet erejéig. A kérelmeket a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el. A támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje: 2018. november 09. Az igénylőlapot a Polgármesteri Hivatal 4. sz szobájában lehet kapni és leadni.

 

Mezőkeresztes, 2018. 10.18.

Majoros János s.k.

polgármester

Megszakítás