Meghívó közgyűlésre

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30. Tel: 49/530-045; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

MEGHÍVÓ

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július hó 02. napján /csütörtökön/ 9-órai kezdettel a Városháza tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:
1. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendelet – tervezet megtárgyalása
2. A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről átadásáról szóló önkormányzati rendelet – tervezet megtárgyalása
3. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezéséről, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet – tervezet megtárgyalása
4. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet – tervezet megtárgyalása
5. Mezőkeresztes Város polgármesterének 2015. évre vonatkozó szabadságolási tervének jóváhagyása
6. Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek 2015. évi munkatervének megtárgyalása
7. A Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal és a Mezőkeresztesi Egyesített Szociális Intézmény között megkötendő munkamegosztási megállapodás jóváhagyása
8. A Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal és a Tahy Olga Városi Könyvtár között megkötendő munkamegosztási megállapodás jóváhagyása
9. A Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal és a Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda között megkötendő munkamegosztási megállapodás jóváhagyása
10. A Szentistván és Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvízüzemeltető Társulás Társulási Megállapodás módosításának tárgyában meghozott, 56/2012. (XII. 12.) számú határozat ismételt jóváhagyása, valamint a Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
11. A Heves Megyei Vízmű Zrt. által benyújtandó pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala
12. A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás módosított Társulási Megállapodásának elfogadása
13. A Mezőkeresztesi Katolikus Egyházközösség 2015. évi támogatási kérelmének megtárgyalása
14. A Mezőkeresztes Városi Sportegyesület kérelmének megtárgyalása
15. „A Mezőkeresztesi Központi Konyha felújítása” tárgyú projekt kivitelezési munkára vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó döntés meghozatala
16. A Helyi Településrendezési Terv módosítására irányuló kérelem megtárgyalása

17. Indítványokjavaslatok Zárt ülés keretében:
18. Az Önkormányzat vagyonát érintő ügyek megtárgyalása

Megjelenésére feltétlenül számítok. Mezőkeresztes, 2015. június hó 25.

Majoros János
polgármester sk.

Tájékoztató a kutyák veszettség elleni oltásáról

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § értelmében az állattartó köteles minden 3 hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állatorvossal beoltatni. A pótoltások időpontja:

2015. július 7. (kedd) 1400-1700
a Polgármesteri Hivatal B épülete mellett

Az oltás díja: 3.500.- Ft/eb (tartalmazza a féreghajtó árát is)

Kérésre lehetőség van a védőoltásnak az eb tartási helyén történő beadására
Az oltás díja: 4.000.- Ft/eb

Tájékoztatom, hogy a transzponderrel (microchippel) el nem látott eb nem oltható, ezért az oltás napján lehetőség van az ebek microchippel történő megjelölésére.
A transzponder behelyezés díja: 3.500.- Ft/eb

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § Az állattartó köteles beoltatni az ebet az alábbiak szerint:
a) a három hónapos kor elérésével 30 napon belül,
b) az első oltást követően 6 hónapon belül,
c) ezt követően évenként;
d) az oltási könyvet megőrizni, és az oltásra magával hozni.

Aki a veszettség elleni védőoltás beadatásával kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja, 45.000 Ft -ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Tóth Ábel
jegyző sk.

Felhívás parlagfű elleni védekezésre

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának jegyzőjétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.
Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

A parlagfű Magyarországon a legnagyobb területen előforduló és legelterjedtebb gyomnövény, melynek egészségügyi és gazdasági károsító hatása rendkívül jelentős. Ezért kérjük a lakosságot, hogy mindannyiunk egészségének védelme érdekében akadályozzuk meg a parlagfű terjedését.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4). bek. értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. (Felhívjuk ennek kapcsán lakosaink figyelmét, hogy a föld használója nem minden esetben azonos az ingatlan tulajdonosával, ezért a kötelezettség adott esetben elsődlegesen nem a tulajdonost, hanem pl. a bérlőt, a haszonbérlőt, a haszonélvezőt, vagy egyéb más használót terhelhetik.)

A hatályos jogszabályok szerint: belterületen a jegyző, a település külterületén a Borsod – Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc – biztonsági, Növény – és Talajvédelmi főosztálya köteles hatósági eljárást kezdeni azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a védekezési kötelezettségüket teljesíteni. A jogszabálysérelem megállapításának a parlagfű virágbimbó kialakulása egyébként nem feltétele, vagyis mulasztást az követ el, aki nem tesz olyan beavatkozást, amivel megakadályozná a parlagfű virágzását.

Ha megállapítást nyer a védekezési kötelezettség elmulasztása – s amennyiben ez indokolt – “közérdekű védekezést” kell elrendelni, amely azt jelenti, hogy a hatóság és az önkormányzat által megbízott vállalkozó az ingatlantulajdonos hozzájárulása és előzetes értesítése nélkül is jogosult az érintett területre bemenni, és ott a szükséges parlagfű mentesítési munkálatokat elvégezni. A munkálatok, valamint az egész eljárás költségei az ingatlan használóját terhelik.

A védekezési kötelezettség elmulasztása esetén növényvédelmi bírság kiszabásának van helye, amelynek nem feltétele az ingatlan használóját parlagfű mentesítésre kötelező külön határozat meghozatala. Az ismételten is kiszabható bírság összege jelentős: 15.000 forinttól 5 millió forintig terjedhet. A növényvédelmi bírság vonatkozásában a jegyző nem mérlegelhet, és nem gyakorolhat méltányosságot senkivel szemben sem, mert amennyiben annak feltételei fennállnak, köteles a megfelelő bírságot kiszabni. A”közérdekű védekezés” és a növényvédelmi bírság összegét, – amennyiben nem fizeti meg a bírságolt – a Nemzeti Adó és Vámhivatal hajtja be.

Mivel az előírások szigorúak, és a védekezési kötelezettség megszegése esetén a rendkívül súlyos jogkövetkezményeket külön értesítés nélkül alkalmazni kell, ezért nyomatékkal kérjük településünk ingatlantulajdonosait, ill. használóit, hogy különösen nagy figyelmet fordítsanak a parlagfű mentesítésre vonatkozó kötelezettségük teljesítésére.

Mezőkeresztes, 2015. május 27.

Tóth Ábel sk.
jegyző

Lomtalanítás

LOMTALANÍTÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

2015.05.14-én(CSÜTÖRTÖKÖN)

a település lomtalanítását végzik.
A lomtalanítás díjmentes!!!

Kérjük, hogy a lomokat reggel 6 órára szíveskedjenek az ingatlanok elé kihelyezni. A járművek az útvonalon CSAK EGYSZER haladnak végig, így a később kikészített lomot nem áll módunkban elszállítani.
A lomtalanítás nem foglalja magában a veszélyes hulladék (gumiabroncs, akkumulátor, hűtőszekrény, TV készülék, festék, olajszármazékok, zöld hulladék stb.) elszállítását.

Meghívó közgyűlésre

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 22-én /szerdán/ 830 órai kezdettel a Városháza tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1./ Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelet végrehajtása
2./ 2014. évi intézményi beszámolók elfogadása
3./ 2015. évi közbeszerzési terv
4./ Egyebek

Mezőkeresztes, 2015. április 16.

Üdvözlettel:

Majoros János
polgármester

Meghívó közgyűlésre

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 25-én /szerdán/ 13:00 órai kezdettel a Városháza tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1./ Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2015-2019. évekre szóló
gazdaságfejlesztési programjának elfogadására
2./ Non-profit szervezetek támogatása
3./ Egyebek

Mezőkeresztes, 2015. március 20.

Üdvözlettel:

Majoros János
polgármester

Szabadtéri égetés szabályai

Belterületen az avar és kerti hulladékok égetésénél az önkormányzati rendelet az irányadó, külterületen irányított égetés a katasztrófavédelem külön engedélyével végezhető.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 221-228. §-a rendelkezik a szabadtéri tűzgyújtásról. Az OTSZ szerint ha jogszabály (pl. önkormányzati szabályozás) másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása. Az önkormányzati rendelet jogszabálynak minősül, ezért törvényi felhatalmazás alapján, a belügyminiszteri rendelettel megállapított OTSZ-szel összhangban az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az avar és kerti hulladék égetését. Ahol viszont ilyen rendelet nincs, ott erre is az OTSZ tiltása az irányadó.
Az OTSZ ugyancsak előírja, – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.
Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.
Az OTSZ alapján a kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.
Külterületen irányított égetés csak engedéllyel
Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza
• a kérelmező nevét és címét,
• az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
• az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
• az irányított égetés indokát,
• az égetéssel érintett terület nagyságát,
• az égetés folyamatának pontos leírását,
• az égetést végző személyek nevét, címét,
• az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
• a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
• a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.
A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani a területileg (kivételes esetben a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint) illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek. A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el. Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3000 Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni. A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban – a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § – előírt hatósági engedélyt nem pótol.
Tűzgyújtási tilalom alatt irányított égetés nem engedélyezhető.
Tűzvédelmi szabályok az irányított égetésnél
Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos. A tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani.
A tarlóégetés 10 hektárnál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni. A tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetésére értelemszerűen a tarlóégetés szabályait kell alkalmazni.
Erdei tűzrakó helyen történő tűzgyújtás nem irányított égetés
Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. §-a és az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-a (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni, és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni.

Tájékoztató a kutyák veszettség elleni védőoltásáról

TÁJÉKOZTATÓ
A KUTYÁK VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁSÁRÓL

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § értelmében az állattartó köteles minden 3 hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állatorvossal beoltatni. Az oltások időpontja:

2015. március 19. (csütörtök) 9:00-12:00
Püspökin a játszótér melletti téren

2015. március 24. (kedd) 9:00-12:00
a Sportpálya mellett

2015. április 15. (szerda) 14:00-17:00
a Polgármesteri Hivatal mellett

Az oltás díja: 3.500.- Ft/eb (tartalmazza a féreghajtó árát is)

Kérésre lehetőség van a védőoltásnak az eb tartási helyén történő beadására
Az oltás díja: 4.000.- Ft/eb

Tájékoztatom, hogy a transzponderrel (microchippel) el nem látott eb nem oltható, ezért az oltás napján lehetőség van az ebek microchippel történő megjelölésére.
A transzponder behelyezés díja: 3.500.- Ft/eb

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § Az állattartó köteles beoltatni az ebet az alábbiak szerint:
a) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
b) az első oltást követően 6 hónapon belül,
c) ezt követően évenként;
d) az oltási könyvet megőrizni, és az oltásra magával hozni.

Aki a védőoltás beadatásával kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja, szabálysértést követ el és 50.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható

Meghívó közgyűlésre

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 11-én /szerdán/ 8- órai kezdettel a Városháza tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend

1.) A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása

2.) Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése

3.) Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Mezőkeresztes, 2015. február 5.

Majoros János
polgármester

Méhnyakszűrés

Értesítés lakossági méhnyakszűrésről!

Mezőkeresztesen is elérhetővé vált a védőnői méhnyakszűrés.

A térítésmentes népegészségügyi szolgáltatásra egy európai uniós projekt (TÁMOP-6.1.3/A) kínál lehetőséget, amit az Országos Tisztifőorvosi Hivatal koordinál.

A szűrést a meghívólevéllel rendelkező (25-65 év közötti) nők vehetik igénybe a védőnővel egyeztetett időpontban, szerdánként 15-17 óra között a Védőnői Tanácsadóban, így megspórolhatják a szakrendelőbe utazást és a várakozást.
Jelentkezni, időpontot foglalni Szendrei Éva védőnőnél személyesen a tanácsadóban (Dózsa Gy. u. 89.), vagy a 06-70/239-3904 telefonszámon lehet.

Megszakítás