Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a BMH Nonprofit Kft elkezdte felülvizsgálni a 60 l-es tárolók jogszerű használatát. 2018. évtől “a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról” Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2017 (XII.22.) rendelete szerint:
“b) a lakóingatlant (családi ház, sorház) egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó esetén a közszolgáltató által jogszabályi feltételek fennállása esetén biztosított a mérték: 60 liter/ingatlan/hét. Ezen edényzet használatára való jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.”

Tisztelettel megkérem azon lakosokat, akik igazoltan egyedül élnek és 60 l-es tárolót használnak, hogy a Polgármesteri Hivatalban, dr. Szombati Csaba jegyző Úrnál kérelmezzék az igazolás kiállítását a BMH Nonoprofit Kft részére.
Ennek hiányában a következő számlán már 120 l-es tároló fog kiszámlázásra kerülni.
Idézem a szemétszállító cég levelét:

Megszakítás