Tájékoztatás Helyi iparűzési adó megfizetésével kapcsolatban

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

A Kincstár önkormányzatonként egy „HIPA deviza beszedési technikai számla” elnevezésű, forintban vezetett elszámolási számlát nyit a Kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatok felhasználásával. Erre az elszámolási számlára lesz lehetőségük az adózóknak 2023. január ljétől euróban vagy amerikai dollárban deviza átutalással teljesíteni a helyi iparűzési adó fizetésüket.

Az önkormányzat részére megnyitott számla adatai:

Önkormányzat neve: Mezőkeresztes V. Önkormányzata
Számla száma:                 10027006-00001404-02120017

Számla IBAN száma: HU63 1002 7006 0000 1404 0212 0017

Kérjük, hogy a számla megnyitásáról, számáról és a devizában történő utalás lehetőségéről a helyben szokásos módon tájékoztassák az adózókat. Az adózók figyelmét fel kell hívni arra, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

Meghívó képviselő-testületi ülésre 2023.02.14

Meghívó letöltése PDF-ben


Mezőkeresztes Város Önkormányzatának
Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.
Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu


MEGHÍVÓ

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2023. február hó 14. napján /kedd/ 10:00 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében
képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.


A képviselő-testületi ülés tervezett napirendi pontjai
:

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének tárgyalása
  Előadó: Majoros János polgármester
 2. Önkormányzati rendeletek deregulációs célú felülvizsgálata
  Előadó: dr. Szombati Csaba jegyző
 3. Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozat-ellenőrzési eljárás eredményéről
  Előadó: dr. Dózsa György Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
 4. „Mezőkeresztesért” Közalapítvány 2022. évi beszámolója
  Előadó: Buglyó Lászlóné kuratórium elnöke
 5. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési terve
  Előadó: Majoros János polgármester
 6. „Külterületi helyi közutak fejlesztése – VP6-7.2.1.1-21″ tárgyú pályázat önerejének elfogadása
  Előadó: Majoros János polgármester
 7. Indítványok, javaslatok

Ebösszeírás 2023

Tisztelt Mezőkeresztesi Lakosok!


Településünkön 2023-as évben eb összeírást tartunk.
Megkérek minden ebtulajdonost, ebtartót, hogy az alábbi
„Ebösszeíró adatlap” online kitöltésével tegyen eleget
kötelezettségének.

https://ohp-20.asp.lgov.hu/   (E-önkormányzati portál)

bejelentkezve, vagy bejelentkezés nélkül tovább lépve Mezőkeresztes Város Önkormányzatát kiválasztva, űrlap kereső mezőbe: Ebösszeíró adatlap -ot beírva, majd online kitöltést választva tudja benyújtani a nyomtatványt.

Mielőbbi kitöltéssel segítse munkánkat. Köszönjük.

Tájékoztatásul közlöm még, hogy minden négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) megjelölve tartható, melynek betartását a jegyző és a járási állategészségügyi hatóság ellenőrzi.

Megszakítás