Meghívó képviselő-testületi ülésre 2022.05.26.

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30. Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

MEGHÍVÓ

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. május hó 26. napján /csütörtök/ 9— órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

1.    Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló
5/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

2.    Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi gazdálkodásáról szóló
zárszámadása

Előadó: Majoros János polgármester

3.    Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2021. évi éves összefoglaló ellenőrzési
jelentése

Előadó: Majoros János polgármester

4.    Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Stratégiai Ellenőrzési Terve 2022-2025
évekre vonatkozóan

Előadó: dr. Szombati Csaba jegyző

5.    Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szakmai
tevékenységéről szóló beszámoló

Előadó: Szarka Melinda intézményvezető

6. A 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló átfogó értékelés

Előadó: dr. Szombati Csaba jegyző

7. A Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

8. Egyházak és civil szervezetek 2022. évi támogatása

Előadó: Majoros János polgármester

9.   Az önkormányzat tulajdonában lévő Dózsa Gy. u. 6/1. sz. alatti üzlethelyiség
bérbeadására vonatkozó pályázat eljárás megindítása

Előadó: Majoros János polgármester

10. Erdészeti szakirányítási szerződés megtárgyalása

Előadó: Majoros János polgármester

11.  „TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00083 – Belterületi vízrendezés II. ütem” tárgyú projekt
közbeszerzésének elindítása

Előadó: Majoros János polgármester

12.  VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” tárgyú pályázat
önerejének biztosítása

Előadó: Majoros János polgármester

13.  Indítványok, javaslatok

Zárt ülés

  1. Önkormányzat részére ingatlan megvásárlására vonatkozó ajánlat Előadó: Majoros János polgármester
  2. Az önkormányzat tulajdonában lévő Bartók B. u. 28. sz. és Szemere u. 3-1. sz. alatti ingatlan vásárlására vonatkozó ajánlat

Előadó: Majoros János polgármester

3. Az önkormányzat tulajdonában lévő Ady E. u. 29. sz. alatti ingatlan megvásárlására
vonatkozó ajánlatok

Előadó: Majoros János polgármester

4.  Az önkormányzat tulajdonában lévő Ady E. u. 29. sz. alatti ingatlan bérlése iránti
beadvány

Előadó: Majoros János polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Mezőkeresztes, 2022. május 18.

Majoros János polgármester
Megszakítás