TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00037

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

 Belterületi vízrendezés Mezőkeresztesen és Tibolddarócon

 Projekt összköltsége: 145,33 MILLIÓ FORINT

Projekt célja:

Az önkormányzatokra vonatkozó jelenlegi jogszabályi környezet a helyi önkormányzatok közfeladatává teszi a lakott terület helyi vízkárelhárítását, a helyi vízrendezést az árvíz- és belvízelvezetés megoldását és a tulajdonukban lévő művek fejlesztését, fenntartását és azokon az árvízvédelmi feladatok ellátását. Jogszabályi kötelezettségüknek megfelelve a konzorciumot alkotó települések önkormányzatai célként tűzték ki belterületi vízelvezető rendszerük kiépítését. A fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlen pályázati források elérése érdekében az egyes települések erőforrásaira és adottságaira támaszkodva közös gazdasági érdekük, hogy támogatási kérelmüket a közös cél megvalósítása érdekében tevékenységük összehangolásával konzorciumi formában nyújtsák be, valósítsák meg és tartsák fenn. Az egyes településeken megvalósuló fejlesztéseket a konzorcium tagok külön-külön önállóan aktiválják, a megvalósítás és fenntartás során humán és tárgyi szakmai erőforrásaikra közösen támaszkodnak. A tervezett fejlesztés a település belterületére hulló és érkező csapadékvíz kártétel nélküli rendezett elvezetésére irányul a település főutcai kétoldali árkának, mint főgyűjtőnek a rendezésével.

Beavatkozási kategória:

A biodiverzitás védelme és javítása, természetvédelem és zöld infrastruktúra. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló intézkedések, az éghajlattal kapcsolatos kockázatok (pl. erózió, tűz, árvíz, vihar és szárazság) megelőzése és kezelése, ideértve a társadalmi tudatosság növelését, a polgári védelmet és a katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat.

 

 

Fotódokumentáció