uniosMezőkeresztes Város önkormányzata, mint a Mezőkeresztes – Csincse – Borsodgeszt – Mezőnyárád-Sály – Vatta önkormányzatai által létrehozott közoktatási társulás gesztor önkormányzata pályázatot nyújtott be az az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi operatív Program TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú, „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívás keretében.

Az önkormányzat, „A Kossuth Lajos Általános Iskola és tagintézményeinek informatikai fejlesztése” című pályázatát az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága támogatásra alkalmasnak minősítette.

Ennek a döntésnek megfelelően Mezőkeresztes Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat, 37 955 500 Ft. vissza nem térítendő támogatásra jogosult melyet köteles a fent megjelölt projekt megvalósítására fordítani.

A fenti összeg IKT eszközökre fordítva a következőket jelenti:

Az intézmény egészére vonatkoztatva:

Iskolai PC   (számítógép, monitor) – 70 db

Tantermi csomag (interaktív tábla, projektor, notebook) – 25 db

 • Alkalmazási szerver – 1 db
 • Szerver szoftver – 1 db
 • Szavazó csomag – 3 db
 • WIFI csomag – 4 db
 • SNI I (nagyothalló csomag) – 1 db
 • SNI V  (mozgássérült csomag) – 1 db

A fenti eszközök természetesen nem csak a Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola fejlesztését jelenti, hanem részesültek belőle a tagintézmények is. Nevezetesen a Mezőnyárádi Szederkényi Anna Tagiskola, a Sályi Gárdonyi Géza Tagiskola, valamint a Vattai Szemere Bertalan Tagiskola.

Az eszközök megoszlása  az iskolák között a következő:

Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola:

 • Iskolai PC   (számítógép, monitor) – 24 db
 • Tantermi csomag (interaktív tábla, projektor, notebook) – 12 db
 • Alkalmazási szerver – 1 db
 • Szerver szoftver – 1 db
 • WIFI csomag – 1 db
 • SNI I (nagyothalló csomag) – 1 db
 • SNI V  (mozgássérült csomag) – 1 db

Összesen 15 022 500 Ft értékben!

Mezőnyárádi Szederkényi Anna Tagiskola:

 • Iskolai PC   (számítógép, monitor) – 16 db
 • Tantermi csomag (interaktív tábla, projektor, notebook) – 4 db
 • Szerver szoftver – 1 db
 • Szavazó csomag – 3 db
 • WIFI csomag – 1 db

Összesen 6 337 500 Ft értékben!

 

Sályi Gárdonyi Géza Tagiskola:

 • Iskolai PC   (számítógép, monitor) – 19 db
 • Tantermi csomag (interaktív tábla, projektor, notebook) – 5 db
 • Alkalmazási szerver – 1 db
 • Szavazó csomag – 3 db
 • WIFI csomag – 1 db

Összesen 7 657 500 Ft értékben!

Vattai Szemere Bertalan Tagiskola:

 • Iskolai PC   (számítógép, monitor) – 11 db
 • Tantermi csomag (interaktív tábla, projektor, notebook) – 4 db
 • Szavazó csomag – 3 db
 • WIFI csomag – 1 db

Összesen 5 487 500 Ft értékben!

A projekt sikeres véghezviteléhez tartozik, hogy az intézmény valamennyi pedagógusa kötelezően tíz órás helyi továbbképzésen vesznek részt, amelynek keretében az interaktív táblák használatának minimális követelményeit fogják elsajátítani. Azokat a követelményeket, amelyeket a majdani gyakorlati alkalmazások folyamán kell tökéletesíteniük!

Ezzel a nagyon fontos beruházással az intézmények eszköz rendszere nagymértékben korszerűsödött, és reményeink szerint hozzá fognak járulni ahhoz, hogy tanulóinkat még színesebben, módszertani repertoárunka t tovább bővítve, sikeresen juttassuk új ismeretek birtokába.

Köszönet illeti a fenntartó önkormányzatot, a pályázatot kiíró, elbíráló, és lebonyolító szerveket, illetve mindenkit, aki valamilyen formában részt vett, illetve részt vesz a projekt megvalósításában.

Mezőkeresztes, 2011. április 12.
Kirnyák András
igazgató, projekt menedzser

Megszakítás