Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2022. február hó 24. napján /csütörtök/ 920 órai kezdettel
a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart,
amelyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

1. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló
Előadó: Majoros János polgármester

2. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
megállapítása
Előadó: Majoros János polgármester

3. Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének tárgyalása
Előadó: Majoros János polgármester

4.     Mezőkeresztes Város Önkormányzatának közművelődési feladatairól szóló
5/2020.(V.21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Majoros János polgármester

5. Tahy Olga Városi Könyvtár beszámoltatása az intézmény 2021. évi működéséről
Előadó: Bódizs Nóra intézményvezető

6. Beszámoltatás az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 2021. évi működéséről
Előadó: Molnárné Pónuzs Andrea IKSZT munkatárs

7.    Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2022. évi városi rendezvényterve, és a
Mezőkeresztesi Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 2022. évi programjai
Előadó: Majoros János polgármester

8. „Mezőkeresztesért” Közalapítvány 2021. évi beszámolója
Előadó: Buglyó Lászlóné kuratórium elnöke
 
9. Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozat-ellenőrzési
eljárás eredményéről
Előadó: dr. Dózsa György Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
 
10. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: dr. Szombati Csaba jegyző
 
11. Beszámoló az egyházak, civil szervezetek részére 2021. évben nyújtott támogatások
elszámolásáról
Előadó: dr. Szombati Csaba jegyző
 
12. Mezőkeresztes címerének használata
Előadó: Majoros János polgármester
 
13. A polgármester 2022. évi szabadságolásának ütemterve
Előadó: Majoros János polgármester

14. Indítványok, javaslatok

Zárt ülés
1. Önkormányzati ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat
Előadó: Majoros János polgármester
 
2. Önkormányzati ingatlan bérlése
Előadó: Majoros János polgármester
 

Megszakítás