BMH Nonprofit Kft közleménye a szemétszállítással kapcsolatban

Tisztelt Mezőkeresztesi Lakosok!

Kérem engedjék meg, hogy tájékoztassuk Önöket arról, hogy honlapunkon tévesen jelentek meg Mezőkeresztesre vonatkozóan az üvegszállítási időpontok.

Kérem ezentúl is a megszokott időpontban, minden hónap utolsó szerdáján legyenek szívesek a szokásos módon az üveghulladékot kihelyezni.

A hibás tájékoztatásért szíves elnézésüket kérjük.

 

Tisztelettel:

Csehovitsné Nagy Zsuzsanna
ügyintéző

 

 

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2017.12.11

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot és a vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen

2017. december 11-ÉN
ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ
VÁSÁRT tartunk.

Mezőkeresztesi Vásártér
Mezőkeresztes, Kossuth utca

Az Új vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

2017-ben helypénz nincs!

2017. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

Lakossági és Partneri felhívás

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.
Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

 

LAKOSSÁGI ÉS PARTNERI
FELHÍVÁS

 

A Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelet
készítésének munkaközi tájékoztatási szakaszához

 

Ezúton tájékoztatom a Lakosságot és az érintett Partnereket, hogy Mezőkeresztes Város Önkormányzata megbízásából- a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján – a Településképi Arculati Kézikönyvének és az új Településképi Rendeletének munkaközi tervezete elkészült.

A fenti dokumentumok tervezői ismertetése végett, a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében az Önkormányzat

lakossági fórumot tart, melyre Tisztelettel meghívja az érdeklődőket.

Helyszín: Mezőkeresztesi Művelődési Ház (3441 Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 16.)

Időpont:  2017. december 12. 1500 óra

A fórum keretében tájékoztatást adunk a kézikönyv és a rendelet tervezetével kapcsolatosan, arra vonatkozóan kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat tehetnek szóban, illetve a fórum után 2017.december 20-ig írásban a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal (3441 Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.) címére vagy elektronikusan a hivatal@mezokeresztes.hu címre eljuttatva.

 

A kézikönyv megtekinthető a tak.lechnerkozpont.hu honlapon, illetve a mezokeresztes.hu honlapon és a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatalban.

 

Az önkormányzat szeretettel vár minden érdeklődőt, a településért tenni akaró helyi lakost és vállalkozás, civil- és egyházi szervezet képviselőjét.

 

Mezőkeresztes, 2017. december 1.

 

Majoros János s.k.
polgármester

Közmeghallgatás 2017. december 14. (csütörtök)

TÁJÉKOZTATÓ KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tisztelettel meghívja Önt a 2017. évben tartandó közmeghallgatására.

A közmeghallgatás helye: Mezőkeresztesi Művelődési Ház (3441 Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 16.)

 

A közmeghallgatás ideje:

2017. december 14. (csütörtök) 1700 óra

 

A közmeghallgatás napirendi pontjai:

 1. Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi működéséről és a jövő évi tervekről

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Közérdekű felvetések

 

Majoros János

polgármester

Meghívó testületi ülésre 2017.11.30

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.

Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu


M E G H I V Ó

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november hó. 30. napján /csütörtökön/ 0900 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.


A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 

 1. Polgármesteri tájékoztatás a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, a képviselő-testület munkáját érintő várható feladatokról

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Tájékoztatás Majoros János polgármester 2017. évi szabadság felhasználási tervének módosításáról

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A reklámok, reklámhordozók, és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről és tilalmáról, és az elhelyezésükhöz szükséges településképi bejelentési eljárás szabályairól szóló rendelet elfogadása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A településfejlesztési koncepcióval, integrált településfejlesztési stratégiával és a településrendezési eszközök, valamint településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos döntéshozatal

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Közmeghallgatás előkészítése

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: a határozatokban megjelölt felelősök

 

 1. Döntés a 70 éven felüli mezőkeresztesi lakosok karácsonyi ajándékáról

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Indítványok, javaslatok

a.) a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság  véleménykérése megüresedett körzeti megbízotti státusz betöltésére

b.) Forró Tibor Mezőkeresztes Lórántffy u. 17. szám alatti lakos ingatlan eladási kérelme

c.) Antal Géza Mályi Lehel u. 21. szám alatti lakos járdaépítési kérelme

 1. d) Encsi Attila Mezőkeresztes Úttörő u. 17. szám alatti lakos fiatalok lakáshoz jutási támogatásának módosítása iránti kérelme

 

 

Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Mezőkeresztes, 2017. november 23.

 

                                                        

Majoros János s.k.

polgármester

Üveghulladék elszállítása más napon történik!

Tisztelt Lakosok!
Engedjék meg, hogy tájékoztassuk Önöket arról, hogy 2017. október 1-től az Ön településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat
a BMH Borsod Abaúj Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el.
A háztartási hulladék, a szelektív hulladék, a zöldhulladék és az üveghulladék gyűjtési rendje
változatlan marad.
A lomtalanítás továbbra is a 2017. július 1-jén bevezetett igény szerinti időpontban történő házhozmenő rendszerű lomtalanítás szabályai szerint elérhető a lakosok számára.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ügyfélszolgálati feladatokat a BMH Nonprofit Kft. megbízásából
a MiReHuKöz Nonprofit Kft. látja el.
Az ügyfélszolgálat elérhetősége
:
Cím: 3527 Miskolc, József Attila u. 53.
Postázási
cím:
3501 Miskolc, Pf.: 509.
Telefon:
+36 46 200 179 , +36 46 200 178 ,
+ 36 70 463 7714
Fax:
+36 46 200
177
Mail: info@mirehukoz.hu
További információk a
www.bmhnonprofit.hu
weboldalon érhetők el.
BMH Nonprofit Kft.

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2017.11.13

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2017.11.13

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot és a vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen

2017.november 13-ÁN
ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ
VÁSÁRT tartunk.

Mezőkeresztesi Vásártér

Mezőkeresztes, Kossuth utca

Az Új vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

2017-ben helypénz nincs!

2017. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

Mezőkeresztes Város Önkormányzata