Tájékoztató a fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatásáról

Tájékoztató
a fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatásáról
Mezőkeresztes Város Önkormányzata egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt Mezőkeresztes Város közigazgatási területén belül
a) új lakás felépítéséhez,
b) új lakás megvásárlásához,
c) használt összkomfortos lakás vásárlásához,
A támogatás mértéke 1.000.000,- Ft.
Lakásépítés céljára az önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlan megvásárlásához az ingatlan piaci értékéből 50 %-os vételárkedvezményt biztosít.
A támogatást Mezőkeresztes településen lakóhellyel rendelkező vagy letelepedni szándékozó házaspárok, élettársi kapcsolatban élők, egyedülállók, illetőleg gyermeket egyedül nevelő személyek (a továbbiakban: kérelmező) igényelhetnek Mezőkeresztesen épülő, vagy Mezőkeresztes közigazgatási területén belül lévő családi ház, lakás vásárlásához.
(2) A támogatás feltételei:
a) A támogatás iránti kérelem benyújtásakor a kérelmező, illetve házastárs, élettárs esetén az egyik fél sem töltötte be a 40. életévét.
b) A kérelmezőnek, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának a támogatással érintett lakáson kívül lakástulajdona, üdülőingatlana nincs.
c) A lakásvásárló támogatott köteles vállalni, hogy a támogatás igénybevételétől számított fél éven belül az ingatlanban lakóhelyet létesít, és azt a lakóhely létesítésétől számított 10 éven belül nem szünteti meg. A házat a lakóhely létesítéséről számított 10 éven belül nem idegeníti el.

d) Az új házat építő támogatott köteles vállalni, hogy a támogatás igénybevételétől számított 3 éven belül új lakóházat épít vagy építtet, abban lakóhelyet létesít, és azt a lakóhely létesítésétől számított 10 éven belül nem szünteti meg. Az épített családi házat a lakóhely létesítésétől számított 10 éven belül nem idegeníti el.

A támogatás elbírálásának szabályai
A támogatás iránti kérelmeket Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez (3441 Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.) évente kétszer, március 1- 31. között és szeptember 1-30. között lehet benyújtani. A beérkezett kérelmek érdemi elbírására a soron következő testületi ülésen kerül sor. A képviselő-testület a költségvetésben meghatározott keret mértékéig a kérelmező meghallgatását követően dönt.
A támogatási kérelem elbírálására a képviselő-testület jogosult. A képviselő-testület a költségvetésben meghatározott keret mértékéig a kérelmező meghallgatását követően dönt. A képviselő-testület az elbírálás során előnyben részesítheti azokat a kérelmező(ke)t, akik(k):
a) érettségivel/felsőfokú végzettséggel rendelkeznek.

b) legalább 1 éve folyamatos munkavégzésre irányuló jogviszonnyal vagy határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkezik és a támogatás igénylésekor is munkaviszonyban áll(nak).
A támogatási kérelemhez csatolandó mellékletek:
a.) a vásárolni szándékozott lakásra, építés esetén telekre vonatkozóan megkötött adásvételi előszerződés, (lakás vásárlás esetén elégséges a felek közötti szándéknyilatkozat)
b.) munkaviszony fennállását bizonyító munkáltatói igazolás,
c.) házastársak esetén a házassági anyakönyvi kivonat másolata, élettársi kapcsolat esetén az ezt igazoló hatósági bizonyítvány,
d.) legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
e.) nyilatkozat arról, hogy az igénylők e rendelet szerinti vagyonnal nem rendelkeznek.

Majoros János s.k.
polgármester

 

Kérelem nyomtatvány letölthető:

http://file.mezokeresztes.hu/adatok/hirdetmenyek/A_fiatalok_lakáshoz_jutásának_helyi_támogatása_iránti_kérelemhez.pdf

A KUTYÁK VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁSÁRÓL

szuri

TÁJÉKOZTATÓ
A KUTYÁK VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁSÁRÓL

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § értelmében az állattartó köteles minden 3 hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állatorvossal beoltatni. Az oltások időpontja:

2019. április 9. (kedd) 14:00-16:00
a Püspöki játszótér mellett

2019. április 11. (csütörtök) 14:00-16:00
a Sportpálya melletti téren

2019. május 7. (kedd) 14:00-17:00
a Polgármesteri Hivatal B épülete mellett

Az oltási könyvet mindenki hozza magával.
Az oltás díja: 4.000.- Ft/eb (tartalmazza a féreghajtó árát is)

Kérésre lehetőség van a védőoltásnak az eb tartási helyén történő beadására
Az oltás díja: 4.500.- Ft/eb

Tájékoztatom, hogy a transzponderrel (microchippel) el nem látott eb nem oltható, ezért az oltás napján lehetőség van az ebek microchippel történő megjelölésére.
A transzponder behelyezés díja: 4.000.- Ft/eb

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § Az állattartó köteles beoltatni az ebet az alábbiak szerint:
a) a három hónapos kor elérésével 30 napon belül,
b) az első oltást követően 6 hónapon belül,
c) ezt követően évenként;
d) az oltási könyvet megőrizni, és az oltásra magával hozni.
Aki a védőoltás beadatásával kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja, szabálysértést követ el és 50.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható

Mezőkeresztes, 2019. március 19.
Dr. Szombati Csaba Gábor s.k.
jegyző

INGYENES Lakossági és Közületi Elektronikai Hulladékgyűjtés 2019.06.27-06.30

Elektronikai Hulladékhasznosító Kft.

5300 Karcag, József nádor út 6. Pf.: 95

Tel.: +36-59/889-109, Fax: +36-59/889-110,

Cégjegyzékszám: 16-09-014373, Adószám: 23978490-2-16

 

INGYENES

Lakossági és Közületi

Elektronikai Hulladékgyűjtés

 • 2019.június 27. (Cs.) 12-16 óráig
 • 2019.június 28. (P.) 8-12 óráig
 • 2019.június 29. (Szo.) 13-17 óráig
 • 2019.június 30. (V.) 13-17 óráig
 • Mezőkeresztes, Arany J. u. 71.
  (a Népkert melletti Szolgálati lakás udvara)

  A begyűjtés napján mindenki elhozhatja működésképtelen, használaton kívüli, árammal, vagy akkumulátorral működő egész eszközeit, berendezéseit.
  Összetört képcsöves berendezés átvételi díja 50,-Ft+ÁFA/kg
  minden egyéb esetben 0 Ft/kg
  Megértését köszönjük!

  A fizetés a helyszínen történik!
  Megértését köszönjük!

  Szervezők: Mezőkeresztes Város Önkormányzata és az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. – Karcag

  Bővebb információ: 49/530-100 (hétfő-csütörtök 7:30-16:00, péntek 7:30-12:30 között)

   

   

  Meghívó Képviselő Testületi ülésre 2019.03.07

  Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
  3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.
  Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

  M E G H I V Ó

  Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 07. napján /csütörtök/ 0800 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

   

  A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

  1. Polgármesteri tájékoztatás a két ülés közötti eseményekről

  Előadó: Majoros János polgármester

  1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

  Előadó: Majoros János polgármester

  1. Az átmeneti gazdálkodásról tájékoztatás

  Előadó: Majoros János polgármester

  1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása

  Előadó: Majoros János polgármester

  1. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása

  Előadó: Majoros János polgármester

  1. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2019. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadása

  Előadó: Majoros János polgármester

  1. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról

  Előadó: Majoros János polgármester

  1.  Tájékoztató a 2018. évi adóbevételek alakulásáról

  Előadó: Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

  1. Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról és a fenntartói hirdetmény jóváhagyása

  Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

  1. Az önkormányzat tulajdonában lévő Dózsa Gy. u. 6/1. szám alatti üzlethelyiség bérleti szerződésének megszüntetése és új pályázati eljárás megindítása

  Előadó: Majoros János polgármester

  1. Az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás elszámolása

  Előadó: Majoros János polgármester

  1. A Tahy Olga Városi Könyvtár beszámolója az intézmény 2018. évi működéséről

  Előadó: Bódizs Nóra

  1. Indítványok, javaslatok tárgyalása

   Megjelenésére feltétlenül számítok. 

  Mezőkeresztes, 2019. február 28.

  Majoros János
  polgármester

  Lakossági tájékoztatás statisztikai felmérésről

  Tájékoztatom a Lakosságot, hogy Mezőkeresztes településen a KSH önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre 2019. évben.

  A felmérés tárgya a munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei, illetve a lakosság utazási szokásai.

  Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik.

  A lakosság részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 között, pénteken 8:00-14:00 a +36 80 200-766-os telefonszámon illetve a lakinfo@ksh.hu email címen további felvilágosítás kérhető.

   

  Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

  Zöldhulladék szállítás 2019. évben

  Tisztelt Mezőkeresztesi Lakosok!

   A BMH Nonprofit Kft. 2019. márciusában indítja a házhoz menő zöldhulladék gyűjtést.

  A zöldhulladék gyűjtését:

  2019. március 4. – 2019. december 15.

  közötti időszakban kéthetente végezzük.

  A zöld hulladékot az erre rendszeresített BMH Nonprofit Kft. logójával ellátott ZÖLDHULLADÉK GYŰTŐZSÁK feliratú INGYENESEN BIZTOSÍTOTT zsákokban szállítjuk el.

  A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb.

  A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett.

  Munkatársaink a nem kötegelt ágakat nem szállítják el!

  Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba és gyűjtőedényekbe kizárólag zöldhulladék kerüljön!

  Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban és edényekben háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el.

  Kérjük, a megtelt zsákokat és edényeket a gyűjtési időpontoknak megfelelően reggel 6 óráig helyezzek ki az ingatlan elé.

  Ügyfélszolgálat elérhetősége:

  E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

  Telefon: +36 21 3500 111

  Meghívó Képviselő Testületi ülésre 2019.02.15

  M E G H I V Ó

   

  Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 15. napján /péntek/ 0800 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

   

  A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

  1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 10/2009.(VIII.06.) rendelet módosítása

  Előadó: Majoros János polgármester

   

  1. A gyermek intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet és határozat megtárgyalása

  Előadó: Majoros János polgármester

   

  1. Beszámoló az egyházak, civil szervezetek részére a 2018. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

  Előadó: Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

   

  1. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat feltételeinek meghatározása

  Előadó: Majoros János polgármester

   

  1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének beterjesztése

  Előadó: Majoros János polgármester

   

  1. A fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatásának felülvizsgálata

  Előadó: Majoros János polgármester

   

  1. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 10/2016.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása

  Előadó: Majoros János polgármester

   

  1. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2018.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítása

  Előadó: Majoros János polgármester

   

  1. Közcélú munkák tervezése, feladatok meghatározása, rangsorolása törvényi és szervezeti változások függvényében /

  Előadó: Majoros János polgármester

   

  1. Ügyrendi Bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozat – ellenőrzési eljárás eredményéről

  Előadó: az Ügyrendi Bizottság elnöke

   

  1. A polgármester 2019. évi szabadságolásának ütemterve

  Előadó: Majoros János polgármester

   

  1. Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásának meghatározása

  Előadó: Majoros János polgármester


  1. Indítványok, javaslatok tárgyalása

   Megjelenésére feltétlenül számítok. 

   

  Mezőkeresztes, 2019. február 06.

                                                         

   Majoros János

  polgármester

  ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2019.02.11

  Értesítjük a Tisztelt Lakosságot és a Vásározó Kereskedőket, hogy

  Mezőkeresztesen
  2019. február 11-én

  ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁRT tartunk.

  Mezőkeresztesi Vásártér
  Mezőkeresztes, Kossuth utca

  A vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

  A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

  2019. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

  2019.03.11

  2019.04.08

  2019.05.13

  2019.06.10

  2019.07.08

  2019.08.12

  2019.09.09

  2019.10.14

  2019.11.11

  2019.12.09

  A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

  06-49-530-100