Meghívó testületi ülésre 2017.08.17

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.
Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

 M E G H I V Ó

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. augusztus hó. 17. napján /csütörtök/ 1400 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.


A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 

 1. A Mezőkeresztesi Központi konyha intézményvezetői álláspályázatának elbírálása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A Tahy Olga Városi Könyvtár könyvtárvezetői álláspályázatának elbírálása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A közép- és felsőfokú oktatásban részt vevő tanulók 2017. évi támogatása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Az általános iskolai tanulók részére füzetcsomag biztosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. „Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására” tárgyú pályázat

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Az Alapvető Jogok Biztosának az egyenlő bánásmód követelményének megszegésével összefüggésben folytatott vizsgálatról készült jelentés megismerése

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Indítványok, javaslatok tárgyalása

 

Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Mezőkeresztes, 2017. augusztus 10.

 

                                                        

Majoros János s.k.

polgármester

Kitüntető címek adományozása

Tisztelt Lakosság!

 

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 14/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

alapján az önkormányzat „Mezőkeresztes Város Díszpolgára” címet,   „Mezőkeresztes Városért díjat”,  „Mezőkeresztes Közszolgálatáért díjat” adományozhat.

„Mezőkeresztes Város Díszpolgára”

Mezőkeresztes Város Önkormányzata a „Mezőkeresztes Város díszpolgára” kitüntető cím adományozásával fejezi ki nagyra becsülését azok iránt, akik gazdasági, tudományos, kulturális, sport és egyéb téren kifejtett tevékenységükkel a város lakossága, a város hírnevének öregbítése érdekében huzamosabb időn át példamutató eredményességgel munkálkodtak.

„Mezőkeresztes Városért díj”

Mezőkeresztes Város Önkormányzata a Mezőkeresztes Városért díj” adományozásával fejezi ki nagyra becsülését azok iránt, akik tudományos, oktatási, művészeti, sport és egyéb kulturális területen kifejtett tevékenységükkel a város lakossága, a város hírnevének öregbítése érdekében eredményes munkát végeztek. Munkájukkal, alkotásaikkal elősegítették a település fejlődését, szellemi gyarapodását.

„Mezőkeresztes Közszolgálatáért díj”

Mezőkeresztes Város Önkormányzata a „Mezőkeresztes Közszolgálatáért díj” adományozásával nagyra becsülését fejezi ki azon köztisztviselői, közalkalmazotti, ügykezelői és fizikai alkalmazotti munkakörben dolgozók számára, akik munkájukat hosszú idő óta, kiemelkedő színvonalon végzik vagy végezték.

Mezőkeresztes Város lakosai közvetlenül is tehetnek írásos javaslatot a helyi kitüntető címek és díjak adományozására. A lakossági javaslatok leadásának határideje 2017. szeptember 01. napja. A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt személy életútjának bemutatását és érdemei ismertetését.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy ha a kitüntető címekre ajánlani szeretnének, azt írásban a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal 1. szobájában tehetik meg.

dr. Szombati Csaba

jegyző

Mellékelt nyomtatványt itt töltheti le:

 

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2017.08.14

Értesítjük a tisztelt Lakosságot és a vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen

2017. AUGUSZTUS 14-ÉN
ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ
VÁSÁRT tartunk.

Mezőkeresztesi Vásártér

Mezőkeresztes, Kossuth utca

Az Új vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

2017-ben helypénz nincs!

 1. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

Meghívó testületi ülésre 2017.07.27

M E G H I V Ó

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. július hó. 27. napján /csütörtök/ 1300 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.


A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 1. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2014.(I.30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda és Bölcsődében kialakításra kerülő Mini Bölcsőde Szakmai Programjának elfogadása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola kazánjának javítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Döntés a mezőkeresztesi utak, járdák felújításáról

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Döntés az ingatlanok értékesítéséről és az annak érdekében történő versenyeztetési eljárás kezdeményezéséről

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Döntés a Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 3. szám alatti ingatlan felajánlásáról

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 2/1. szám alatti üzlethelyiség bérbevételére vonatkozó pályázati eljárás megindítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A pályázatból megvalósuló 2 csoportszobás bölcsőde helyének megtárgyalása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Indítványok, javaslatok tárgyalása

 

 Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Mezőkeresztes, 2017. július 20.

 


 Majoros János s.k.
polgármester

Legyen elővigyázatos, ha valaki a katasztrófavédelemre hivatkozik!

Legyen elővigyázatos, ha valaki a katasztrófavédelemre hivatkozik!

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra lakossági bejelentés érkezett, amely szerint egyes emberek a katasztrófavédelem munkatársaira hivatkozva, a gázüzemű készülékek gázcsatlakozóinak cseréjét ajánlották fel. Azoknak, akik igénybe vették a szolgáltatást, a piaci árnál jóval magasabb árat kellett fizetniük az elvégzett munkáért.

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és helyi szerveinek ügyintézői nem foglalkoznak tűzvédelmi eszközök, berendezések, gázcsatlakozók értékesítésével  és  beszerelésével, készpénzt  nem kérnek  és nem fogadnak el! A katasztrófavédelem nem áll szerződésben egyetlen olyan szolgáltatóval sem, amelyik a fenti szolgáltatásokat végzi, végezteti!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a figyelmet arra, hogy:

 • A katasztrófavédelem munkatársai egyenruhában, szolgálati igazolvánnyal, szolgálati jelvénnyel felszerelve, megfelelő dokumentumok birtokában járnak ellenőrizni. Az ellenőrzöttek minden esetben kérjék el az ellenőrzést végzők szolgálati igazolványát és jelvényszámát!
 • A katasztrófavédelem munkatársai soha nem kínálnak eladásra tűzvédelmi eszközöket, berendezéseket.
 • A katasztrófavédelem hatósági ellenőrzései alkalmával soha nem készpénzben kell kifizetni a bírságot. A bírságokat hatósági határozat állapítja meg, amelyek pecséttel, iktatószámmal vannak ellátva.
 • Lehetősége van a katasztrófavédelem munkatársainak helyszíni bírságot is kiszabni, ilyenkor csekket adnak, amelyen a számlatulajdonos a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
 • A csalók esetenként a katasztrófavédelem szóvivőire hivatkozva tévesztik meg az embereket, holott a katasztrófavédelem szóvivői nem szerveznek és nem végeznek hatósági ellenőrzéseket.
 • Az ellenőrzésekről a helyszínen jegyzőkönyv készül, amelynek egy példányát az ügyfélnek át kell adni. Minden esetben ragaszkodjanak az aláírt, lepecsételt jegyzőkönyvhöz az ellenőrzéseken!
 • Az esetleg hiányzó iratok pótlása – a megszabott határidőn belül – nem kerül pénzbe.
 • A hatósági ellenőrzéseket nem alvállalkozók, megbízott cégek végzik, hanem mindig a katasztrófavédelem képviselői.
 • Ha bármilyen visszaélést tapasztal, kérjük, értesítse a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a +36/46-502- 962-es telefonszámon és a rendőrséget!

 

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2017.07.10

Értesítjük a tisztelt Lakosságot és a vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen

2017. JÚLIUS 10-ÉN
ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ
VÁSÁRT tartunk.

Mezőkeresztesi Vásártér

Mezőkeresztes, Kossuth utca

Az Új vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

2017-ben helypénz nincs!

 1. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

Mezőkeresztes Város Önkormányzata