Kutyák veszettség elleni védőoltásáról

Kutyák veszettség elleni védőoltásáról

 

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § értelmében az állattartó köteles minden 3 hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állatorvossal beoltatni. Az oltások időpontja:

 

2017. március 14. (kedden) 900-1200

Püspökin a játszótér melletti téren

 

2017. március 21. (kedden) 1500-1800

a Sportpálya melletti téren

 2017. április 11. (kedden) 1400-1800

a Polgármesteri Hivatal B épülete mellett

 

Az oltás díja: 3.500.- Ft/eb (tartalmazza a féreghajtó árát is)

 

Kérésre lehetőség van a védőoltásnak az eb tartási helyén történő beadására

Az oltás díja: 4.000.- Ft/eb

 

Tájékoztatom, hogy a transzponderrel (microchippel) el nem látott eb nem oltható, ezért az oltás napján lehetőség van az ebek microchippel történő megjelölésére.

A transzponder behelyezés díja: 3.500.- Ft/eb

 

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § Az állattartó köteles beoltatni az ebet az alábbiak szerint:

  1. a) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
  2. b) az első oltást követően 6 hónapon belül,
  3. c) ezt követően évenként;
  4. d) az oltási könyvet megőrizni, és az oltásra magával hozni.

 

Aki a védőoltás beadatásával kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja, szabálysértést követ el és 50.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható

 

 

 

VÁROSKÁRTYA

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a

MEZŐKERESZTESI VÁROSKÁRTYA

a kártya kézhezvételtől kezdődően használható, érvényes adott év december 31-ig, ezt követően a megújítás hologramos matricával történik.

Aki még nem újította meg kártyáját, megteheti a Polgármesteri Hivatal emeletén Szabóné Csótó Tímeánál.

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2017.02.13

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.

Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu


M E G H I V Ó


Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február hó. 13. napján /hétfő/ 1300 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 

1. Polgármester tájékoztatása a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, a képviselő-testület munkáját érintő várható feladatokról

Előadó: Majoros János polgármester


2.
Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előadó: Majoros János polgármester

 

3. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása

Előadó: Majoros János polgármester

 

4. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

5. Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozat-ellenőrzési eljárás eredményéről

Előadó: Tóthné Sándor Edit az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke

 

6. A 2017. évben tervezett önkormányzati rendezvények, programok áttekintése

Előadó: Majoros János polgármester

 

7. A 2017. évben tervezett IKSZT rendezvények, programok áttekintése

Előadó: Majoros János polgármester

 

8. Beszámoló az egyházak, civil szervezetek részére a 2016. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 

9. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 

 10. Iskolai felvételi körzethatárok meghatározásával kapcsolatos vélemény kialakítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

11. Az önkormányzat tulajdonában lévő Dózsa Gy. u. 2/1. szám alatti üzlethelyiség bérbeadására pályázati eljárás megindítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

12.Mezőkeresztes Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 13.Mezőkeresztes Város Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása

Előadó: Majoros János polgármester

 

14. Mezőkeresztes Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának elfogadása

Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 

15.NARTHEX-M Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal kötendő vállalkozási szerződés megtárgyalása

Előadó: Majoros János polgármester

 

16.„KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 – Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” kiírt pályázat benyújtásáról

Előadó: Majoros János polgármester

 

17.Indítványok, javaslatok tárgyalása

Molnár Gyula részvételi kérelme az Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen

 

Zárt ülés

1. Könyvtárvezetői pályázat elbírálása

2. Egyebek

 

Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Mezőkeresztes, 2017. február 06.

                                                        

                                                                                                                 Majoros János s.k.
polgármester

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2017.02.13

Értesítjük a tisztelt Lakosságot és a vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen

2017. FEBRUÁR 13-ÁN
ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ
VÁSÁRT tartunk.

Helyszín:

Mezőkeresztesi Vásártér Mezőkeresztes, Kossuth utca

Az Új vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

2017-ban helypénz nincs!
2017. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

Meghívó a Magyar Nemzeti Vidék Hálózat által szervezett fórumra

 

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívjuk Önt
2017.január 31-én, kedden 14 órai kezdettel a Mezőkeresztesen

(Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér, 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. út 16.)

tartandó fórumunkra, melynek főbb témái:

 

  • A Vidékfejlesztési Program aktualitásai, az MNVH-t érintő változások
  • VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás
  • VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása
  • A LEADER program aktualitásai
  • Egyéb aktuális információk
  • Kérdések és válaszok

 

Borsodnádasd, 2017. január 25.

dr. Csuzda Gábor Balázs János
MNVH Borsod-Abaúj-Zemplén munkaszervezet-vezető
megyei területi felelős Dél-borsodi LEADER Egyesület

NAV-hoz is benyújtható az iparűzési adóbevallás

Tájékoztató 2017. január 1-től a NAV-hoz is benyújtható az iparűzési adóbevallás

Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében 2017. január 1-től már lehetőség van arra, hogy az adózók az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló bevallási kötelezettségüket – meghatározott elektronikus bevallási nyomtatványon – az állami adó- és vámhatósághoz (továbbiakban: NAV) teljesítsék1. Több önkormányzatot érintő adókötelezettség esetén lehetőség van a HIPA bevallások egyidejű beküldésére, mivel az Ügyfélkapun biztosított a csoportos küldés.

Helyiadó-ügyben továbbra is az az önkormányzati adóhatóság jár el, amelynek önkormányzata a helyi adót bevezette2. Ezért a NAV a helyi iparűzési adóról szóló bevallást (továbbiakban: HIPA bevallást) – befogadó nyugta kiadása mellett – késedelem és tartalmi vizsgálat nélkül, elektronikusan továbbítja az adóalany által megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóságnak. A NAV nem vizsgálja a benyújtási jogosultságot sem, annak céljából a beküldő adóazonosító jelét és nevét továbbítja az önkormányzatnak.

A NAV-hoz határidőben benyújtott adóbevallást az önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni.

Az iparűzési adóból származó bevétel változatlanul a települési önkormányzat saját bevétele. Az adózónak az adót – függetlenül attól, hogy a HIPA bevallását a NAV-on keresztül nyújtotta be – az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetnie.

Az egyes önkormányzatok rendeleteiben rögzített különös szabályokról (például az adó mértékéről, az önkormányzat döntése szerinti kedvezmények, mentességek szabályairól), illetőleg az első fokon eljáró önkormányzati adóhatóság elérhetőségeiről az adott önkormányzat saját honlapján, illetőleg a Magyar Államkincstár e célra fenntartott honlapján (https://hakka.allamkincstar.gov.hu) kaphat részletesebb tájékoztatást.

Az Általános Nyomtatvány-kitöltő Keretprogramra (ÁNYK) optimalizált HIPA bevallás kitöltő programja, a kitöltési útmutató, valamint a kitöltést segítő aktív súgó a NAV honlapján érhető el: http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok.

A 2016. adóév vonatkozásában a 16HIPA jelű, a 2017. adóév vonatkozásában a 17HIPA jelű nyomtatvány alkalmazandó. A helyes kitöltésben rövid, figyelmeztető üzenetek nyújtanak segítséget.

A HIPA bevallás főlapjának fejlécén található lenyíló listából ki kell választani a székhely, telephely szerinti település önkormányzati adóhatóságát (fővárosban a fővárosi önkormányzati adóhatóságot), valamint kötelezően ki kell tölteni az adózó adóazonosító számát. Amennyiben a benyújtott bevalláson feltüntetett adóazonosító szám a NAV nyilvántartásában nem szerepel, akkor a NAV „Elutasító nyugta”-t küld az adózó elektronikus tárhelyére.

Az ÁNYK programban lehetőség van arra, hogy az adózó egy már elkészített bevallása adattartalmát átmásolja egy új bevallásba, majd az adatokat szükség szerint módosítsa. Az egyszerre több HIPA bevallást beküldő adózóknak célszerű először egy bevallást feltölteni azokkal az adatokkal, amelyeket egységesen, minden önkormányzat esetén szükséges megjeleníteni (pl: az adózó azonosításához szükséges adatok, az adó levezetéséhez szükséges vállalati szintű adatok és hozzájuk tartozó betétlapok). Így ezek másolását követően a többi nyomtatványon már csak az adott önkormányzatra vonatkozó egyedi adatok kiegészítése szükséges.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2017.01.26

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.
Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu
________________________________________

M E G H I V Ó

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január hó. 26. napján /csütörtök/ 0900 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

1. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet módosítása
Előadó: dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

2. Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve
Előadó: Majoros János polgármester

3. A Mezőkeresztesi Központi Konyha intézményvezetői állásának meghirdetése
Előadó: Majoros János polgármester

4. A polgármester 2017. évi szabadságolásának ütemterve
Előadó: Majoros János polgármester

5. A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadása
Előadó: Majoros János polgármester

6. A Harmatcsepp Óvoda nyári zárva tartásának meghatározása
Előadó: Majoros János polgármester

7. A Mezőkeresztesi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Majoros János polgármester

8. A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program nyertes pályázatának ingatlan megjelölése
Előadó: Majoros János polgármester

9. Az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának elfogadása
Előadó: Majoros János polgármester

10. Indítványok, javaslatok tárgyalása

Zárt ülés:

1. Fellebbezések elbírálása
Előadó: Majoros János polgármester

2. Az önkormányzat vagyonával való gazdálkodás
Előadó: Majoros János polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Mezőkeresztes, 2017. január 19.

Majoros János
polgármester

http://file.mezokeresztes.hu/esemenyek/Meghivo_2017.01.26..pdf

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2017.01.09

Értesítjük a tisztelt Lakosságot és a vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen

2017. JANUÁR 9-ÉN
ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ
VÁSÁRT tartunk.

Helyszín:

Mezőkeresztesi Vásártér Mezőkeresztes, Kossuth utca

Az Új vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

2016-ban helypénz nincs!
2016. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

Vállalkozók Figyelem!

Vállalkozók Figyelem!
Önkormányzatunknál lehetőség nyílt pályázati tanácsadásra!

Kérdéseikkel forduljanak bizalommal munkaidőben Szabóné Csótó Tímea-munkatársunkhoz.(Polgármesteri Hivatal- I. .Emelet.)

 

Legújabb pályázatok:

– Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása (Falusi turizmus fejlesztése)

Támogatási kérelmek benyújthatók: 2016.12.19-től

– Kertészeti korszerűsítése – Kertészeti gépbeszerzés támogatása.

Támogatási kérelmek benyújthatók: 2017.01.06-től

–  Mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás.

Támogatási kérelmek benyújthatók: 2017.02.01-től

 

Már folyamatban lévő, de még benyújtható pályázatok:

– Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

– Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

– Baromfi-, Szarvasmarha-, Sertés-, Juh-, Állattartó telepek korszerűsítése

– Kisméretű terménytároló-, szárító, és tisztító építése és korszerűsítése

– Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

– Kertészet korszerűsítése-ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével, Kertészet korszerűsítése, üveg és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével

– Erdősítés támogatása

– Gombaházak-hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak-hűtőházak korszerűsítésére

– Az állattenyésztési ágazat fejlesztése- trágyatárolók építése

– Gyógynövény  termesztés

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2016.12.12

Értesítjük a tisztelt Lakosságot és a vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen

2016.DECEMBER 12-ÉN
ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ
VÁSÁRT tartunk.

Helyszín:

Mezőkeresztesi Vásártér Mezőkeresztes, Kossuth utca

Az Új vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

2016-ban helypénz nincs!
2016. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

Mezőkeresztes Város Önkormányzata