Meghívó képviselő-testületi ülésre 2022.08.29

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.

Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

MEGHÍVÓ

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. augusztus hó 29. napján /hétfő/ 9:00 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő­-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

1.    „Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatására” kiírt pályázat benyújtása

Előadó: Majoros János polgármester

2.      Gyermek- és szociális intézményekben alkalmazandó nyersanyagköltségek
megállapítása

Előadó: Majoros János polgármester

3. A gyermekintézményekben fizetendő térítési díjak megállapítása

Előadó: Majoros János polgármester

4.    Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek
bérbeadásának és elidegenítési feltételeiről szóló 10/2016.(VILI.) önkormányzati
rendelet módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

5.    dr. Varga László r. ezredes kapitányságvezetői kinevezésével kapcsolatos
véleményezés

Előadó: Majoros János polgármester

6.  Mezőkeresztes, Dózsa György u. 2/1. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó
pályázati eljárás megindítása

Előadó: Majoros János polgármester

7. Beadott pályázatok eredménytelenné nyilvánítása

Előadó: Majoros János polgármester

8. Iskolai ebédlő vagyonkezelői jogának visszaadása

Előadó: Majoros János polgármester

Zárt ülés

1. Önkormányzati ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat

Előadó: Majoros János polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Mezőkeresztes, 2022. augusztus 19.

Dr. Falikejevics Marianna helyettesítése

Tájékoztatni szeretném a lakosságot, hogy 2022. augusztus 1-től  12-ig szabadság miatt körzetünkben a helyettesítést

Dr. Réti Sarolta és az asszisztens Kántor Anita oldják meg.  

A túlterheltség elkerülése miatt a lakosságot szeretnénk megkérni, hogy július végéig gondoskodjanak a gyógyszerek felírásáért. 

Kérném lehetőség szerint információ megosztását a lakossággal. 

Köszönettel Dr. Falikejevics Marianna

Dr. Réti Sarolta szabadságon lesz

Tisztelt Lakosok!

Dr. Réti Sarolta 07.14-07.15-ig valamint Dr. Réti Sarolta és Fenyvesné Kántor Anita 07.18-07.29-ig szabadságon lesz.

Helyettesít Dr. Falikejevics Marianna rendelési idejében.
Kérjük,az állandó gyógyszer felírásáról 07.15-ig gondoskodjanak.
Megértésüket köszönjük!
Fenyvesné Kántor Anita

Meghívó képviselő-testületi ülésre 2022.06.30

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30. Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

MEGHÍVÓ

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június hó 30. napján /csütörtök/ 9— órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő¬testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

1 A Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda és Bölcsőde beszámolója, az előző nevelési év értékelése, esetleges mutatószám változásról tájékoztató, illetve a következő nevelési év előkészítése
Előadó: Dómján Attiláné intézményvezető

 1. A Mezőkeresztesi Egyesített Szociális Intézmény beszámoltatása az intézmény 2021. évi működéséről
  Előadó: Bódizs-Antal Julianna intézményvezető

3 Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Majoros János polgármester

 1. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2021. évi szakmai tevékenységéről
  Előadó: dr. Szombati Csaba jegyző
 2. Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének módosítása
  Előadó: Majoros János polgármester
 3. A Mezőkeresztesi Tahy Olga Városi Könyvtár átszervezése
  Előadó: Majoros János polgármester
 • Tahy Olga Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
 • Rendeletalkotás Mezőkeresztes Város Önkormányzatának közművelődési feladatairól
 • Véleményező bizottság létrehozása
  7. Mezőkeresztes város 2021. évi egészségügyi helyzetének értékelése
  Előadó: dr. Falikejevics Marianna háziorvos, dr. Réti Sarolta háziorvos, dr. Pécsi Katalin gyermekorvos, dr. Jakab Erika fogorvos, Antal Erika Bernadett védőnő, Szendrei Éva védőnő
 • Indítványok, javaslatok

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Mezőkeresztes, 2022. június 23.

Megszakítás