Meghívó testületi ülésre 2018.01.25

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.
Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

 

M E G H I V Ó

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január hó. 25. napján /csütörtök/ 0900 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkaterve

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A Mezőkeresztesi Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői állásának meghirdetése

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A Mezőkeresztesi Központi Konyha intézményvezetői állásának meghirdetése

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A polgármester 2018. évi szabadságolásának ütemterve

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A Mezőkeresztesi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Felhívás Soros-féle ellenkampány támogatására

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. „Észak-magyarországi Szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés megvalósítására konzorciumi megállapodás elfogadása”

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladék előkezelő rendszerre” tárgyú pályázat megtárgyalása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Szarda-patak medertiszítási ajánlat megtárgyalása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 

 1. Indítványok, javaslatok tárgyalása


Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Mezőkeresztes, 2018. január 17.


Majoros János s.k.
polgármester

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2018.01.08

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot és a vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen

2018. január 8-án
ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ
VÁSÁRT tartunk.

Mezőkeresztesi Vásártér
Mezőkeresztes, Kossuth utca

Az Új vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

2017. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

Meghívó testületi ülésre 2017.12.21

M E G H I V Ó

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. december hó. 21. napján /csütörtök/ 0900 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

Zárt ülés keretében:

1. A fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatására benyújtott pályázat elbírálása
Előadó: Majoros János polgármester

2. Bursa Hungarica „B” típusú pályázat megtárgyalása
Előadó: Majoros János polgármester

3. Egyebek

Nyílt ülés keretében:

1. Mezőkeresztes város tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Koroknai Péter tűzoltó alezredes

2. Kisköre Város Önkormányzatának kiválása az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásból
Előadó: Majoros János polgármester

3. Az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Majoros János polgármester

4. BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel kötendő Közszolgáltatási szerződés elfogadása
Előadó: Majoros János polgármester

5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Majoros János polgármester

6. Mezőkeresztes Város Önkormányzatának stratégiai ellenőrzés tervének elfogadása
Előadó: Majoros János polgármester

7. Településarculati kézikönyv elfogadása
Előadó: Majoros János polgármester

8. Mezőkeresztes Településképének védelméről szóló rendelet elfogadása
Előadó: Majoros János polgármester

9. Mezőkeresztes város környezetvédelmi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

10. Indítványok, javaslatok

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Mezőkeresztes, 2017. december 14.

Majoros János s.k.
polgármester

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2017.12.11

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot és a vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen

2017. december 11-ÉN
ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ
VÁSÁRT tartunk.

Mezőkeresztesi Vásártér
Mezőkeresztes, Kossuth utca

Az Új vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

2017-ben helypénz nincs!

2017. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

Lakossági és Partneri felhívás

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.
Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

 

LAKOSSÁGI ÉS PARTNERI
FELHÍVÁS

 

A Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelet
készítésének munkaközi tájékoztatási szakaszához

 

Ezúton tájékoztatom a Lakosságot és az érintett Partnereket, hogy Mezőkeresztes Város Önkormányzata megbízásából- a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján – a Településképi Arculati Kézikönyvének és az új Településképi Rendeletének munkaközi tervezete elkészült.

A fenti dokumentumok tervezői ismertetése végett, a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében az Önkormányzat

lakossági fórumot tart, melyre Tisztelettel meghívja az érdeklődőket.

Helyszín: Mezőkeresztesi Művelődési Ház (3441 Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 16.)

Időpont:  2017. december 12. 1500 óra

A fórum keretében tájékoztatást adunk a kézikönyv és a rendelet tervezetével kapcsolatosan, arra vonatkozóan kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat tehetnek szóban, illetve a fórum után 2017.december 20-ig írásban a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal (3441 Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.) címére vagy elektronikusan a hivatal@mezokeresztes.hu címre eljuttatva.

 

A kézikönyv megtekinthető a tak.lechnerkozpont.hu honlapon, illetve a mezokeresztes.hu honlapon és a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatalban.

 

Az önkormányzat szeretettel vár minden érdeklődőt, a településért tenni akaró helyi lakost és vállalkozás, civil- és egyházi szervezet képviselőjét.

 

Mezőkeresztes, 2017. december 1.

 

Majoros János s.k.
polgármester

Közmeghallgatás 2017. december 14. (csütörtök)

TÁJÉKOZTATÓ KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tisztelettel meghívja Önt a 2017. évben tartandó közmeghallgatására.

A közmeghallgatás helye: Mezőkeresztesi Művelődési Ház (3441 Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 16.)

 

A közmeghallgatás ideje:

2017. december 14. (csütörtök) 1700 óra

 

A közmeghallgatás napirendi pontjai:

 1. Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi működéséről és a jövő évi tervekről

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Közérdekű felvetések

 

Majoros János

polgármester

Meghívó testületi ülésre 2017.11.30

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.

Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu


M E G H I V Ó

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november hó. 30. napján /csütörtökön/ 0900 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.


A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 

 1. Polgármesteri tájékoztatás a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, a képviselő-testület munkáját érintő várható feladatokról

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Tájékoztatás Majoros János polgármester 2017. évi szabadság felhasználási tervének módosításáról

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A reklámok, reklámhordozók, és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről és tilalmáról, és az elhelyezésükhöz szükséges településképi bejelentési eljárás szabályairól szóló rendelet elfogadása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A településfejlesztési koncepcióval, integrált településfejlesztési stratégiával és a településrendezési eszközök, valamint településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos döntéshozatal

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Közmeghallgatás előkészítése

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: a határozatokban megjelölt felelősök

 

 1. Döntés a 70 éven felüli mezőkeresztesi lakosok karácsonyi ajándékáról

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Indítványok, javaslatok

a.) a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság  véleménykérése megüresedett körzeti megbízotti státusz betöltésére

b.) Forró Tibor Mezőkeresztes Lórántffy u. 17. szám alatti lakos ingatlan eladási kérelme

c.) Antal Géza Mályi Lehel u. 21. szám alatti lakos járdaépítési kérelme

 1. d) Encsi Attila Mezőkeresztes Úttörő u. 17. szám alatti lakos fiatalok lakáshoz jutási támogatásának módosítása iránti kérelme

 

 

Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Mezőkeresztes, 2017. november 23.

 

                                                        

Majoros János s.k.

polgármester