Meghívó Képviselő Testületi ülésre 2019.01.24

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.

Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

 

M E G H I V Ó

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 24. napján /csütörtök/ 0900 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.


A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 

  1. A 2019/2020. tanévben való beiskolázáshoz az iskolai körzethatárok megállapítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

  1. Mezőkeresztesi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Majoros János polgármester

 

  1. A 2019. évben tervezett önkormányzati rendezvények, programok áttekintése

Előadó: Majoros János polgármester

 

  1. A köztisztviselői illetményalap emelésére pályázat benyújtása

Előadó: Majoros János polgármester

 

  1. „TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00059 – A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát óvoda és bölcsőde fejlesztésével Mezőkeresztesen” tárgyú projekt közbeszerzésének elindítása és Bíráló Bizottsági tagok kijelölése

Előadó: Majoros János polgármester

 

  1. „TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00021 – Mezőkeresztesi üzletsor és Művelődési Ház felújítása” tárgyú projekt közbeszerzésének elindítása és Bíráló Bizottsági tagok kijelölése

Előadó: Majoros János polgármester

 

  1. „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” tárgyú pályázat önerejének biztosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 

  1. Egyebek

 

Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Mezőkeresztes, 2019. január 15.

                                                       

Majoros János
polgármester

Tájékoztatás a kidobott fenyőfák gyűjtéséről

BMH NONPROFIT KFT.
3527 Miskolc Besenyői u. 26. • 3510 Miskolc Pf: 583.
www.bmhnonprofit.hu e-mail:info@bmhnonprofit.hu

Tárgy: Tájékoztatás a kidobott fenyőfák gyűjtéséről

Tisztelt Mezőkeresztesi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy településükön a BMH Nonprofit Kft. a kidobott fenyőfák gyűjtését
vízkereszt után, 2019. január – 2019. február 1-ig a vegyes hulladék gyűjtési napján végzi.
A fenyőfákat oly módon szükséges az edények melle kihelyezni, hogy a közlekedést, illetve a gyalogos forgalmat ne akadályozzák.
Amennyiben településükön van társasházi övezet, kérjük a társasházak és lakásszövetkezetek
képviselőit, hogy a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzés érdekeben a fenyőfákat egy helyre gyűjtsék össze.
Kérjük, hogy a lakosság körében a fenyőfák gyűjtésének módját és idejét a helyben szokásos módon kihirdetni szíveskedjenek.

Együttműködésüket megköszönve.

Miskolc, 2019. január 4.

Üdvözlettel:
Csehovitsné Nagy Zsuzsanna
Ügyvezető
megbízásából
Lázár Dorina
PR és kommunikációs vezető
BMH Nonprofit Kft.

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2019.01.14

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot és a Vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen
2019. január 14-én

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁRT tartunk.

Mezőkeresztesi Vásártér
Mezőkeresztes, Kossuth utca

A vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

2019. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

2019.01.14.

2019.02.11

2019.03.11

2019.04.08

2019.05.13

2019.06.10

2019.07.08

2019.08.12

2019.09.09

2019.10.14

2019.11.11

2019.12.09

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2018.12.10

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot és a Vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen
2018. december 10-én

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁRT tartunk.

Mezőkeresztesi Vásártér
Mezőkeresztes, Kossuth utca

A vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

2018-ban helypénz nincs!

2018. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

Mezőkeresztes Város Önkormányzat