Képviselő Testületi ülés

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.

Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

 

M E G H I V Ó

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. szeptember hó. 13. napján /csütörtök/ 0830 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 

Zárt ülés:

 1. A fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatására benyújtott pályázat elbírálása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. A helyi kitüntetések és elismerő címek adományozására beérkezett javaslat megtárgyalása

Nyílt ülés:

 1. Polgármesteri tájékoztatás a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, a képviselő-testület munkáját érintő várható feladatokról

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Tájékoztatás a polgármester szabadságának felhasználásáról

Előadó: Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 1. A Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda és Bölcsőde beszámolója, az előző tanév értékelése, esetleges mutatószám változásról tájékoztató

Előadó: Domján Attiláné óvodavezető

 1. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 14/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzat költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzat költségvetésének féléves beszámolója

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola ebédlőjének átvétele

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Rendkívüli működési támogatás igényléséről döntés

Előadó: Majoros János polgármester

 A Tahy Olga Városi Könyvtár könyvtárvezetői álláspályázatának kiírása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Mezőkeresztes Város Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének elfogadása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

Előadó. Majoros János polgármester

 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Tájékoztatás Mezőkeresztes szennyvízhálózatának gördülő fejlesztési tervéről

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Tájékoztatás Mezőkeresztes ivóvízhálózatának gördülő fejlesztési tervéről

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Tóthné dr. Deme Éva Sződliget Rózsa u. 24. szám alatti lakos ingatlaneladás iránti kérelmének megtárgyalása
 1. Egyebek

 

Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Mezőkeresztes, 2018. szeptember 06.

 

Majoros János
polgármester

PAPÍRGYŰJTÉS

Kedves Szülők!
Kedves Gyerekek!

az Alapítvány Mezőkeresztes Iskolájáért

PAPÍRGYŰJTÉST

szervez a Polgármesteri Hivatal parkolójában

Időpontok:

2018. szeptember 7. (péntek) 14:00 – 18:00 –ig (Mezőkeresztes)
2018. szeptember 7. (péntek) 16:00 – 17:00 –ig (Csincse)
2018. szeptember 8. (szombat) 9:00 – 16:00 –ig (Mezőkeresztes)

Támogassátok az Alapítványt a papírgyűjtésben való részvétellel! A papírgyűjtésből befolyt összeget a tanulók tanulmányi versenyeire fordítjuk!

Köszönjük!

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2018.09.10

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot és a Vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen
2018. szeptember 10-én

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁRT tartunk.

Mezőkeresztesi Vásártér
Mezőkeresztes, Kossuth utca

A vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

2018-ban helypénz nincs!

2018. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

Mezőkeresztes Város Önkormányzat

Tájékoztatás közép és felsőfokú intézményben tanulók egyszeri támogatásáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.
Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

 

Felhívás

                                          

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a képviselő-testület döntése alapján a 2018-2019-es tanévben a közép és felsőfokú intézményben tanulókat egyszeri támogatásban részesítik, ehhez iskolalátogatási igazolás szükséges, amelyet 2018. október 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal 4. szobájában lehet leadni.

 

Mezőkeresztes, 2018. augusztus 28.

 

Majoros János s.k.
polgármester

Kíméljük közösen vízbázisainkat!

Kíméljük közösen vízbázisainkat!

Az időjárási előrejelzések alapján az elkövetkezendő napokban is marad a kánikula, ami azt jelenti, hogy napközben továbbra is 30 celsius feletti átlaghőmérséklet várható.

A hőség által kiváltott egészségártalmak kivédésének leghatékonyabb módja a bőséges, napi 2-4 liternyi folyadékfogyasztás, ezért a megfelelő folyadékbevitelre a nagy melegben fokozottan figyeljünk!

Az emberi szervezet számára a legoptimálisabb, ha tiszta vízzel hűsítjük magunkat, hiszen a szervezetnek azonnal rendelkezésére áll a megfelelő folyadék, ugyanakkor kíméli a májat, vesét és az emésztőrendszert, szinte azonnal kifejti jótékony hatását a keringésre, támogatja az agyat és a mentális képességet.

Folyadékszükségletünket egyenesen a vízcsapból is kielégíthetjük, ugyanis olcsóbb a palackozott italoknál, könnyen hozzáférhető és nem keletkezik műanyag hulladék sem. Mindezek mellett a gondosan őrzött ivóvízbázisainkból származó kiváló, rendszeresen ellenőrzött csapvíz tartalmazza a szervezet számára szükséges anyagokat, támogatja az ásványisó-pótlását, hiszen a szervezet számára könnyen feldolgozható és beépíthető nyomelemeket tartalmaz. Ilyen a kalcium, a magnézium, a kálium és a nátrium, melyek mellett megtalálható a klór, a vas, a cink, a foszfor, a fluor vagy a jód is.

A kánikulai napokban, hasonlóan, mint Európa más részein, az ÉRV. Zrt. szolgáltatási területén is megnövekedik a vízigény. Ilyenkor fokozottan javasolt a tudatos, fenntartható vízhasználat, a szolgáltatott víz ivóvíz célú felhasználása.

A Társaság arra kéri a Tisztelt Felhasználóit, hogy lehetőség szerint az elkövetkezendő napokban mellőzzék a medencék ivóvízzel való feltöltését, az autók ivóvízzel való mosását, a hosszabb időtartamú, nagy területen történő ivóvízzel való locsolást. Takarékoskodjunk az ivóvízzel!

Ezzel az átmeneti odafigyeléssel közösen kíméljük vízbázisainkat, óvjuk vízkészleteinket.

Együttműködésüket köszönjük!

ÉRV Zrt.

Tájékoztatás javaslattételről

Városi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől
3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.
Tel: 49/530-100 Fax: 49/530-100
e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu www.mezokeresztes.hu

Iktatószám: MKR/3182/2018.

Tárgy: Tájékoztatás javaslattételről

Tisztelt Cím!

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2015.(IX.25.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) szabályozta a helyi kitüntető címek és díjak alapítását és adományozásuk rendjét. A Rendelet alapján az alábbi három kitüntetés kiadására nyílik lehetőség:

I. „Mezőkeresztes Város Díszpolgára” kitüntetésben azok a személyek részesülhetnek, akik gazdasági, tudományos, kulturális, sport és egyéb téren kifejtett tevékenységükkel a város lakossága, a város hírnevének öregbítése érdekében huzamosabb időn át példamutató eredményességgel munkálkodtak.
II. „Mezőkeresztes Városért díj” kitüntetésben azok a személyek részesülhetnek, akik tudományos, oktatási, művészeti, sport és egyéb kulturális területen kifejtett tevékenységükkel a város lakossága, a város hírnevének öregbítése érdekében eredményes munkát végeztek. Munkájukkal, alkotásaikkal elősegítették a település fejlődését, szellemi gyarapodását.
III. „Mezőkeresztes Közszolgálatáért díj” kitüntetésben azok a személyek részesülhetnek, akik köztisztviselői, közalkalmazotti, ügykezelői és fizikai alkalmazotti munkájukat hosszú idő óta, kiemelkedő színvonalon végzik vagy végezték.

A rendelet alapján javaslatot tehetnek a kitüntetettek személyére

• a képviselő-testület tagjai,
• a képviselő-testület bizottságainak külsős tagjai,
• az önkormányzati intézmények vezetői,
• a Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai,
• a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

Mezőkeresztes Város lakosai közvetlenül is tehetnek írásos javaslatot a helyi kitüntető címek és díjak adományozására.

A javaslattétel nem kötelező, lehetőség van akár egy díjra történő javaslattételre is.

Díjanként egy személy jelölhető, kérjük azonban, hogy jelölésüket minden esetben szíveskedjenek – a javasolt személy életútjának bemutatásával, érdemei ismertetésével – megindokolni.

A jelölésre és az indoklásra a mellékelt nyomtatványon van lehetőség, amelynek leadási határideje: 2018. szeptember 1. napja. A javaslatok leadási helye: a Polgármesteri Hivatal 1. számú helyisége.

A javaslatok összesítése után a kitüntetettek személyéről a képviselő-testület soron következő ülésén, titkos szavazással dönt.

A kitüntetések átadására a Mezőkeresztes Város Napja alkalmából megtartott ünnepi képviselő-testületi ülésen kerül sor.

Mezőkeresztes, 2018. augusztus 14.

Tisztelettel:

Dr. Szombati Csaba Gábor
jegyző megbízásából

Virágné Bordás Erzsébet aljegyző

 

Javaslattételi lap letöltése:

 

<

 

 

 

 

Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos igénybejelentés

F E L H Í V Á S

 

Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos igénybejelentés

benyújtására

 

Tájékoztatom a település lakosságát, hogy a téli rezsicsökkentésben (12.000.-Ft) korábban nem részesült háztartások egyszeri természetbeni támogatást igényelhetnek.

Az igénylés feltétele: bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely (lakcím kártyát be kell mutatni).

A természetbeni támogatás az igénybejelentő nyilatkozatban szereplő fűtőanyagokra vonatkozik, mely nem fedezi az egyéb, pl: szállítási, darabolási költségeket.

Tájékoztatom az igénybejelentőket, hogy a támogatás jogosultságának ellenőrzését a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága végzi.

Az igénybejelentő nyilatkozatot a Polgármesteri Hivatal 4. szobájában lehet átvenni.

 

Az igénybejelentés végső határideje: 2018. október 15.

 

Mezőkeresztes, 2018. augusztus 10.

 

Majoros János s.k.
polgármester

Mezőkövesdi Járási Hivatal Kormányablakának ügyfélfogadási rendje 2018. augusztus 6-ától megváltozott

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőkövesdi Járási Hivatal Kormányablakának
ügyfélfogadási rendje 2018. augusztus 6-ától megváltozott!
HÉTFŐ
7:00-17:00

 

KEDD
8:00-14:00

 

SZERDA
8:00-17:00

 

CSÜTÖRTÖK
8:00-18:00

 

PÉNTEK
8:00-14:00

 

3400, Mezőkövesd, Rákóczi u.4.
családtámogatás, nyugdíj: 49/795-231,
gépjármű, közlekedés: 49/795-228,
személyi/lakcím igazolvány, útlevél: 49/795-226
vállalkozás: 49/795-234