Meghívó Képviselő Testületi ülésre 2019.05.30

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.

Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

 

M E G H I V Ó

 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. május 30. napján /csütörtök/ 0900 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

 1. Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. A 2018. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása

Előadó: Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 

 1. Mezőkövesdi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységéről szóló beszámoló

Előadó: Bodroginé Okos Emese családgondozó

 

 1. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadása

Előadó: Virágné Bordás Erzsébet

 

 1. Döntés a Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportjaiban az engedélyezhető létszám túllépéséről és az alapító okirat módosításáról

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Indítványok, javaslatok tárgyalása

 

Zárt ülés keretében:

 

 1. Döntés a Zöldváros pályázat szemléletformáló alprogramjának keretében megvalósuló Mezőkereszteshez köthető híres emberek sétányának kialakításáról

Előadó: Majoros János polgármester

 

 1. Beérkezett kérelem elbírálása

Előadó: Majoros János polgármester

 

 

Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Mezőkeresztes, 2019. május 16.


 

 Majoros János

polgármester

KEDVES MEZŐKERESZTESI DIÁKOK!

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának
Polgármesterétől
3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.
Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu


FELHÍVÁS


KEDVES MEZŐKERESZTESI DIÁKOK!

Mezőkeresztes Város Önkormányzatánál 2019. évben is lesz lehetőség 2019. július 1. és 2019. augusztus 31. közötti időszakon belül 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazoló diákok foglalkoztatására napi 6 órában.

 

Érdeklődni a Polgármesteri hivatal 4. szobájában vagy a 06-49/530-100 telefonszámon lehet.

 

Mezőkeresztes, 2019. május 21.

 

Majoros János s.k.
polgármester

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2019.05.13

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot és a Vásározó Kereskedőket, hogy

Mezőkeresztesen
2019. május 13-án

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁRT tartunk.

Mezőkeresztesi Vásártér
Mezőkeresztes, Kossuth utca

A vásártér a Város határában Csincse település irányába található.

A helyeket 05:00-tól lehet elfoglalni.

2019. évben a vásár megtartására minden hónap második hétfőjén kerül sor.

2019.06.10

2019.07.08

2019.08.12

2019.09.09

2019.10.14

2019.11.11

2019.12.09

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

Meghívó Képviselő Testületi ülésre 2019.04.25

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Polgármesterétől

3441 Mezőkeresztes Dózsa György utca 30.

Tel: 49/530-100; Fax: 49/530-046; e-mail: hivatal@mezokeresztes.hu

 

M E G H I V Ó

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25. napján /csütörtök/ 0900 órai kezdettel a Városháza udvari tanácskozó termében képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 A testületi ülés tervezett napirendi pontjai:

Zárt ülés keretében:

 1. A fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatására benyújtott pályázatok elbírálása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. A Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláspályázatának véleményezése

Előadó: Majoros János polgármester

 1. A Mezőkeresztes Ady E. u. 39. szám alatti ingatlan ½ tulajdoni hányadának megvásárlásáról tájékoztatás

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Tájékoztatás a Zöldváros pályázat szemléletformáló alprogramjának keretében megvalósuló Mezőkereszteshez köthető híres emberek sétányának kialakításáról

Előadó: Majoros János polgármester

Nyílt ülés keretében:

 1. Polgármesteri tájékoztatás a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, a képviselő-testület munkáját érintő várható feladatokról

Előadó: Majoros János polgármester

 Tájékoztatás a polgármester szabadságának felhasználásáról

Előadó: Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 1. Egyházak, civil szervezetek 2019. évi támogatásának meghatározása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Majoros János polgármester

 1. A Tahy Olga Városi Könyvtár könyvtárvezetői állásának betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

Előadó: Majoros János polgármester

 A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2015. (VII.09.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Majoros János polgármester

 1. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Arany J. u. 51 szám alatti ingatlan pályázati eljárásáról

Előadó: Majoros János polgármester,

 1. Településkép védelmi rendelettel kapcsolatos intézkedések megtétele

Előadó: Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző

 1. Tájékoztatás a „Nemzeti Ovi-Sport Program” tárgyú pályázatról

Előadó: Majoros János polgármester

 10.Indítványok, javaslatok tárgyalása

 

Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Mezőkeresztes, 2019. április 17.

 

Majoros János s.k.
polgármester