ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS KIRAKODÓ VÁSÁR 2020.06.08

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot
és a Vásározó Kereskedőket,
hogy Mezőkeresztesen
2020. június 08-án

ORSZÁGOS ÁLLAT ÉS KIRAKODÓ
VÁSÁRT tartunk.

A vásár területén a szájmaszk használata kötelező!

Mezőkeresztesi Vásártér Mezőkeresztes, Kossuth utca

A vásártér a Város határában Csincse település irányába található

A helyeket 05:00- tól lehet elfoglalni.

A vásárral kapcsolatosan érdeklődni lehet:

06-49-530-100

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

2020. évben vásár időpontok

2020.06.08
2020.07.13
2020.08.10
2020.09.14
2020.10.12
2020.11.09
2020.12.14

Tájékoztatás

Tájékoztatom azon ügyfeleket, akik engedélyköteles tevékenységet kívánnak bejelenteni, azt az alábbi automatikus elektronikus visszaigazolást küldő email címen tehetik meg:

engedelyek@mezokeresztes.hu

Mezőkeresztes, 2020. május 12.

 

dr. Szombati Csaba
jegyző

Pályázati felhívás üzlethelyiség bérbeadásáról (Mezőkeresztes, Dózsa Gy.u.6/1)

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Mezőkeresztes Város Önkormányzata (Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.) az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 10/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet alapján, valamint a Mezőkeresztes Város Önkormányzat Polgármesterének 24/2020.(V.15.) határozata értelmében, nyilvános pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában álló, mezőkeresztesi nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására:

 

Cím, hrsz.
(Mezőkeresztes)
Jelleg,

Terület
(m2)

bérleti díj
Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 6/1. üzlethelyiség

38 m2

800,- Ft/m2/hó

A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 6/1. szám alatti ingatlan bérbevételére” jeligével ellátva személyesen kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának helye: Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal (Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.)

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni: 06-49/530-100 telefonszámon lehet.

Pályázatok beadási határideje: 2020. június 2. napján 16:00 óra;
A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha a pályázat ezen időpontig a fent megjelölt címre megérkezik. A határidőn túl érkezett pályázat érvénytelen.

Pályázatok bontásának időpontja, helyszíne: 2020. június 3. 9:00 óra;
Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal 3. sz. helyisége (Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.) A pályázatok bontásán a pályázók – külön értesítés nélkül – vehetnek részt.

A döntés meghozatala a beadott pályázatokról: 2020. június 10. napjáig történik.

Pályázati feltételek és tájékoztató:
10. Az ingatlanokra természetes személyek pályázhatnak, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak.
11. A nem lakás céljára szolgáló helyiség határozatlan időre adható bérbe.
12. Az írásban benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell
a) a pályázó nevét, székhelyét, levelezési címét, tevékenységének megnevezését,
b) kötetlen rendeltetés esetén a tervezett felhasználás célját,
c) nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról.
A pályázat elbírálása során csak azokat a pályázati ajánlatokat lehet figyelembe venni, amelyeket a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően nyújtottak be.
13. A pályázatnak tartalmazni kell annak vállalását, hogy az óvadék összegét az elbírálásra jogosult döntését követő 5 munkanapon belül az Önkormányzat 55100203 -12000502 számú költségvetési számlájára befizeti. A bérlő köteles 2 havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizetni a bérleti szerződés megkötésekor.
14. Az ingatlan megtekintésére – előzetes telefonos egyeztetést követően van lehetőség.
15. Előnyben részesül az a pályázó, aki
a) a rendeletben meghatározott bérleti díj fölötti, legmagasabb bérleti díj összegének megfizetését vállalja;
b) az óvadék összegétől magasabb óvadék összeget ajánl meg;
c) a bérleti díj meghatározott részének előre, egy összegben történő megfizetését vállalja;
d) az adott területen hiányzó szolgáltatást biztosít.
16. Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
a) a pályázat beadására megadott határidő után nyújtották be,
b) hiányos,
c) valótlan adatokat tartalmaz.

17. A pályázat, valamint a becsatolt mellékletek minden oldalát aláírással kell ellátni.
18. A bérleti szerződést a döntés közlésétől számított 8 napon belül kell megkötni. Az Önkormányzat fenntartja annak a jogát, hogy a bérleti szerződés megkötéséig a pályázati eljárást bármikor, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítja. A pályázó a pályázat beadási határideje lejártáig benyújtott pályázatát bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

 

 

 

Pályázati felhívás üzlethelyiség bérbeadásáról (Mezőkeresztes, Dózsa Gy.u.2/1)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Mezőkeresztes Város Önkormányzata (Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.) az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 10/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet alapján, valamint a Mezőkeresztes Város Önkormányzat Polgármesterének 23/2020.(V.15.) határozata értelmében, nyilvános pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában álló, mezőkeresztesi nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására:

Cím, hrsz.
(Mezőkeresztes)
Jelleg,

Terület
(m2)

bérleti díj
Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 2/1. üzlethelyiség

45 m2

800,- Ft/m2/hó

A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 2/1. szám alatti ingatlan bérbevételére” jeligével ellátva személyesen kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának helye: Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal (Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.)
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni: 06-49/530-100 telefonszámon lehet.

Pályázatok beadási határideje: 2020. június 2. napján 16:00 óra;

A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha a pályázat ezen időpontig a fent megjelölt címre megérkezik. A határidőn túl érkezett pályázat érvénytelen.

Pályázatok bontásának időpontja, helyszíne: 2020. június 3. 9:00 óra;

Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal 3. sz. helyisége (Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30.)
A pályázatok bontásán a pályázók – külön értesítés nélkül – vehetnek részt.

A döntés meghozatala a beadott pályázatokról: 2020. június 10. napjáig történik.

Pályázati feltételek és tájékoztató:
1. Az ingatlanokra természetes személyek pályázhatnak, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak.
2. A nem lakás céljára szolgáló helyiség határozatlan időre adható bérbe.
3. Az írásban benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell
a) a pályázó nevét, székhelyét, levelezési címét, tevékenységének megnevezését,
b) kötetlen rendeltetés esetén a tervezett felhasználás célját,
c) nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról.
A pályázat elbírálása során csak azokat a pályázati ajánlatokat lehet figyelembe venni, amelyeket a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően nyújtottak be.
4. A pályázatnak tartalmazni kell annak vállalását, hogy az óvadék összegét az elbírálásra jogosult döntését követő 5 munkanapon belül az Önkormányzat 55100203 -12000502 számú költségvetési számlájára befizeti. A bérlő köteles 2 havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizetni a bérleti szerződés megkötésekor.
5. Az ingatlan megtekintésére – előzetes telefonos egyeztetést követően van lehetőség.
6. Előnyben részesül az a pályázó, aki
a) a rendeletben meghatározott bérleti díj fölötti, legmagasabb bérleti díj összegének megfizetését vállalja;
b) az óvadék összegétől magasabb óvadék összeget ajánl meg;
c) a bérleti díj meghatározott részének előre, egy összegben történő megfizetését vállalja;
d) az adott területen hiányzó szolgáltatást biztosít.
7. Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
a) a pályázat beadására megadott határidő után nyújtották be,
b) hiányos,
c) valótlan adatokat tartalmaz.
8. A pályázat, valamint a becsatolt mellékletek minden oldalát aláírással kell ellátni.
9. A bérleti szerződést a döntés közlésétől számított 8 napon belül kell megkötni. Az Önkormányzat fenntartja annak a jogát, hogy a bérleti szerződés megkötéséig a pályázati eljárást bármikor, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítja. A pályázó a pályázat beadási határideje lejártáig benyújtott pályázatát bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

Tájékoztató a kijárási korlátozásról

MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám
MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA

2020. március 27., péntek

Tartalomjegyzék
71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet A kijárási korlátozásról 1626
1626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 56. szám
III. Kormányrendeletek
A Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete
a kijárási korlátozásról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb
mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
(2) Az (1) bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.
2. § Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas
ételek kiadása és szállítása.
3. § A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal
kerülhet sor.
4. § (1) A 3. § szerinti alapos indok:
a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint
az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen
a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki
egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás,
fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint,
e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
f ) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi
árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár)
történő vásárlás,
l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
m) a dohányboltban történő vásárlás,
n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos
szolgáltatások igénybevétele,
q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi,
biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
t) a szülői jogok és kötelezettségek,
u) a hitéleti tevékenység.
(2) Alapos indok továbbá – az 1. §-ban meghatározottak betartásával – a magáról gondoskodni nem tudó,
vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő
segítségnyújtás.
5. § Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések
belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen
folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.
6. § (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy
gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
(2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott
foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.
7. § Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás, valamint a 2. §-ban és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott
előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.
8. § (1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv
bevonásával.
(2) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és
arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.
9. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben
meghatározott korlátozó intézkedést megszegi.
(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb
összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
10. § (1) Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2020. április 11-én hatályát veszti.
11. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. §-a nem alkalmazható.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

 

ÉRV ZRT. LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ/ CSATORNAHASZNÁLATI KISOKOS

CSATORNAHASZNÁLATI KISOKOS

Az ÉRV. Zrt. a minél magasabb színvonalú szolgáltatás elérése érdekében az alábbi tájékoztatást nyújtja a közműves szennyvízelvezető rendszer rendeltetésszerű használatának szabályairól, annak érdekében, hogy a szolgáltatást Ön is mindenkor problémamentesen vehesse igénybe.

A HÁZI SZENNYVÍZBEEMELŐ ÉS SZENNYVÍZELVEZETŐ-HÁLÓZAT SÉRÜLÉKENYSÉGE MIATT KÉRJÜK AZ ALÁBBIAK BETARTÁSÁT:

1. A szennyvízelvezető-hálózat nem alkalmas szilárd hulladék „eltüntetésére”.
Ezek az anyagok elzárják a víz áramlását, tönkreteszik az átemelőben lévő szivattyúkat. Kérjük, ezeket ne helyezzék a szennyvízgyűjtő hálózatba!

Ilyen anyagok többek között:
– bármilyen eredetű fa, kő, csont, műanyag háztartási eszköz, fémkupak, műanyag palack,ÉrV
– macskaalom, építési törmelék, homok, kavics,
– vízben nem oldható egészségügyi anyagok (vatta, tampon, nedves popsitörlő, pelenka, stb.),
– egyéb háztartási hulladék, textil, fültisztító, gyufaszál, növény, gyümölcsmag, szárnyasok tollazata.

A jelenlegi időszakban megváltozott lakossági szokások, a higiénés célú törlőkendők fokozott használata kiemelt körültekintést igényel, és semmiképp ne dobják a közműhálózatba!

2. A csatornahálózat nem alkalmas olaj és olajszármazékok „eltüntetésére”.
A zsírok, olajok az aknában kihűlnek, kemény szappanszerű lerakódást képeznek, amely üzemeltetési zavart okoz a szivattyúk úszókapcsolóinál, és a gravitációs csatornahálózat elzsírosodásához vezet. Kérjük, ezeket ne öntsék az elvezető rendszerbe!

Ilyen anyagok többek között:
– sütésnél használt növényi olaj, vagy állati eredetű zsír,
– hígító, benzin, festék,
– fáradt gépolaj.

3. A csatornahálózat nem alkalmas a talajvíz, illetve csapadékvíz „elvezetésére”.
Az átemelők – így a háztartási szennyvízbeemelő is – egy meghatározott szennyvízmennyiség szállítására kerültek kialakításra. Amennyiben hirtelen, nagy mennyiségű csapadékvíz kerül a rendszerbe, az túlterhelődik és előre nem meghatározható helyen kilép a szennyvízelvezető rendszerből (kiönt). Ez nem csak bűzhatással, hanem szennyezéssel, fertőzésveszéllyel is jár.
Kérjük, hogy a talajvizet és a csapadékvizet ne vezessék a szennyvízelvezető hálózatba!

4. A szennyvízcsatorna hálózatába juttatni szigorúan tilos az alábbiakat:

– mérgek, mérgező anyagok;
– tűzveszélyes anyagok;
– gyógyszerek, növényvédő szerek;
– nehézfém tartalmú folyadékok.

Kérjük, amikor igénybe veszi a közműves szennyvízelvezetésre irányuló szolgáltatásunkat, és ezzel együtt a szennyvíz tisztítását, gondoljon arra, hogy a fentiek betartásával a közös jövőnket is óvja!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: www.ervzrt.hu
KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT! ÉRV. ZRT.