Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal

építésügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. utca 30.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati beruházások előkészítésénél tervezés előkészítése, pályázatok előkészítése, pályázatírókkal való kapcsolattartás, adatszolgáltatás. Önkormányzati ingatlanok felújítási terveinek előkészítése. Közterületen, önkormányzati utakon kezelői hozzájárulás kiadásának előkészítése. Kisebb felújítási munkák műszaki ellenőrzése, környezetvédelmi feladatok szervezése. Folyamatos együttműködés a társult önkormányzatokkal, képviselő-testület előtti beszámolás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Középfokú képesítés, legalább szakirányú középfokú iskolai végzettség,
 •         B kategóriás jogosítvány,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Főiskola, szakirányú főiskolai végzettség,
 •         Közigazgatásban, építészeti tervezésben, építőipari (magasépítési) kivitelezésben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § 1. sz. melléklete szerinti formátumban
 •         az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 •         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
 •         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes anyagainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 •         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző nyújt, a 06-49/530-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1797/2017. , valamint a munkakör megnevezését: építésügyi ügyintéző.
 •         Elektronikus úton Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző részére a jegyzo@mezokeresztes.hu E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. utca 30. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja az eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=rjcb5ehci6

Mezőkeresztes Város Önkormányzata

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mezőkeresztesi Központi Konyha

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. április 1. napjától 2022. március 31. napjái-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3441 Mezőkeresztes, Összekötő utca 28.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti és irányítja Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha munkáját, ellátja az ehhez kapcsolódó tervezési, szervezési és ellenőrzési feladatokat, gondoskodik az élelmezési anyagok naprakész nyilvántartásának vezetéséről. Felelős a főzőkonyhában előállított ételek minőségéért, mennyiségéért, az ételek kiadásáért. Összehangolja és ellenőrzi a konyhai dolgozók tevékenységét, étlapot állít össze. Összeállítja a nyersanyagszükségletet, gondoskodik azok beszerzéséről, a megkötött szerződések szerint. Nyilvántartja és ellenőrzi a raktárkészletet, elkészíti a nyersanyagkiszabást. Felelős a Mezőkeresztes Városi Konyha élelmiszer biztonságáért, a konyha rendeltetésszerű működéséért. Betartja és betartatja a HACCP, a közegészségügyi, járványügyi és egyéb vonatkozó jogszabályokat, előírásokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Felsőfokú képesítés, szakirányú felsőfokú végzettség vagy szakirányú felsőfokú szakképesítés,
 •         a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképesítésének megfelelő jogviszonyban eltöltött – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Önkormányzati és/vagy köznevelési intézményben eltöltött szakmai szakirányú vezetői gyakorlat
 •         Helyismerettel rendelkezés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         a pályázó részletes szakmai önéletrajza
 •         az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 •         az intézmény vezetésére vonatkozó helyzetelemzés és vezetői program
 •         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes anyagainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 •         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
 •         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti
 •         nyilatkozat arról, hogy a képviselő-testületi ülésén a pályázattal összefüggő előterjesztés tárgyalását nyílt vagy zárt ülés keretében kéri lebonyolítani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szombati Csaba Gábor nyújt, a 06-49/530-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Mezőkeresztes Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 221/2017. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
 •         Elektronikus úton Majoros János polgármester részére a polgarmester@mezokeresztes.hu E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Majoros János polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. utca 30. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt az érvényes pályázatokról a 2017. március végén tartandó rendes ülésén. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a mezokeresztes.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.