Mezőkeresztes Város Önkormányzata

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Orvosi Rendelő Mezőkeresztes, Dózsa György utca 8
fizikoterápia

fizikoterápiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

fizikoterápiai asszisztens

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Középfokú képesítés, fizikoterápiai asszisztensi végzettség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szombati Csaba nyújt, a +3649530100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Mezőkeresztes Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3441 Mezőkeresztes, Dózsa György utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKR/146/2021. , valamint a munkakör megnevezését: fizikoterápiai asszisztens.

vagy

  •         Elektronikus úton dr. Szombati Csaba részére a hivatal@mezokeresztes.hu E-mail címen keresztül
  •         Személyesen: Majoros János, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György utca 30. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         mezokeresztes.hu – 2021. február 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.